Nevimata – nyheter från Radio Romano

NevimataDe viktigaste svenska nyheterna med och om romer på romani chib.

Källa: sverigesradio.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Nevimata

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.

Sveriges Radios uppdrag är att erbjuda oberoende journalistik och kulturupplevelser. Vi finns till för alla Sveriges invånare och vi ska skildra just din vardag och verklighet. På så vis får vi fler röster och starkare berättelser för en större förståelse.

Vårt uppdrag beslutas av riksdagen och ett sändningstillstånd från regeringen sätter ramarna för vad vi ska göra. Det bygger på en bred politisk uppfattning att public service är en kollektiv demokratisk nyttighet som gynnar alla medborgare.

Sveriges Radio är, precis som Sveriges Television och Utbildningsradion, ett public service-företag. Det innebär bland annat att vi arbetar i allmänhetens tjänst och finansieras via en public service-avgift som tas ut via skattsedeln.

Vi ska vara oberoende och opartiska

Sveriges Radios arbete ska präglas av oberoende och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som politiska, ekonomiska och andra intressesfärer i samhället. Ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas.

Att ha tillgång till oberoende radio är ingen självklarhet. På många ställen i världen finns inte oberoende medier över huvud taget och där har man inget annat val än att ta del av det som staten vill förmedla.

I vår journalistik sätter vi trovärdigheten främst. Vi arbetar på olika sätt för att leva upp till publikens förtroende och vi är måna om att ge en så bred, mångsidig och nyanserad bild som möjligt. Vår strävan är att publicera det som är sant och relevant. I ett akut nyhetsskede kan det ibland vara svårt att få alla uppgifter bekräftade av förstahandskällor men vi ska då tydligt berätta vad som är bekräftat och vad som är obekräftat.

Grunden för vår trovärdighet är att vi är opartiska. Vi värnar det demokratiska samhällets grundprinciper och alla människors lika värde men tar i övrigt inte ställning i olika frågor. Varje ämne ska behandlas så allsidigt som möjligt.

Du kan läsa mer om vilka tankar och riktlinjer som ligger till grund för det vi publicerar i Sveriges Radios public service-handbok.

Alla ska kunna känna igen sig i Sveriges Radios program

Mer än hälften av Sveriges Radios talade utbud består av nyheter och samhällsbevakning. Vårt uppdrag är att granska, bevaka och skildra hela samhället. Vi ska också sträva efter att söka upp de nya och oväntade händelserna och rösterna. Alla lyssnare, oavsett bakgrund, ska kunna känna igen sig i våra program och vi ska ha en bredd av medverkande i olika åldrar och med olika etnisk och kulturell bakgrund.

Sveriges Radio har inte bara ett brett programutbud på svenska utan gör också program på fler än tio andra språk – dels på de nationella minoritetsspråken och dels på några av de språk som talas av nyanlända. Här kan du läsa mer om mångfalden av perspektiv i vårt arbete.

Vi finns i hela landet

Sveriges Radio är det medieföretag som har störst heltäckande närvaro i alla delar av landet. Vi sänder radio i 25 lokala kanaler och finns på ett 50-tal platser över hela Sverige.

Vi gör också en särskild satsning på att finnas på plats med tillfälliga redaktioner runtom i landet. Det innebär att reportrar under både kortare och längre perioder arbetar på platser där vi inte har fast stationering. Det kan exempelvis ske i inhyrda lokaler eller via rullande redaktioner som är utrustade både för sändning och som kontor. Här kan du läsa om var vi finns och hur vi är organiserade.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS