Nu finns lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till de flesta minoritetsspråken

Foto Anna Lundqvist

Nu finns lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till de flesta nationella minoritetsspråk. Den finns också översatt till engelska.

Du hittar lagtexterna i högra spalten på minoritet.se hemsida

Översättningar till romani kaale, resanderomani, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska fattas ännu men är på gång.

HÄR hittar du den översatta lagen.

HÄR hittar du lagen på Svenska

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu