Regeringen satsar på de nationella minoritetsspråken

Torsdag den 28 april meddelade regeringen att det har fattat beslut om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2022.

De nationella minoritetsspråken har under lång tid genomgått en språkbytesprocess där allt fler personer övergått till att endast tala svenska. De senaste årens pandemirestriktioner har också lett till att arbetet med att främja minoritetsspråken försvårats ytterligare. Regeringens beslut innebär att arbetet med de nationella minoritetsspråken stärks.

Det viktigaste för mig är att skapa förutsättningar för att språken ska kunna överföras till nästa generation – att underlätta för fler att kunna föra vidare sitt språk och sitt kulturarv till sina barn och barnbarn. Det ska vara en självklarhet att kunna göra det valet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

För att fler ska få möjlighet att lära sig och utveckla sitt språk måste olika utbildningsvägar finnas tillgängliga. I satsningen ingår därför en förstärkning av de lärosäten som har ansvar för minoritetsspråken samt folkbildningen.

Det ska vara möjligt att lära sig ett minoritetsspråk även som vuxen. Därför gläder det mig att folkbildningen nu får förutsättningar att stärka utbudet av verksamhet på och om minoritetsspråk i hela landet och att lärosätena ges möjlighet att utveckla arbetet med minoritetsspråken, vilket på sikt bidrar till att stärka kompetensförsörjningen av minoritetsspråkskunnig personal inom offentlig sektor, avslutar utbildningsminister Anna Ekström pressmeddelandet.

Handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken

I detta handlingsprogram presenterar regeringen fem strategiska områden med inriktning och åtgärder för det långsiktiga arbetet med att bevara och främja de nationella minoritetsspråken.

Ladda ner:

För varje strategiskt område anges inriktning och åtgärder för arbetet med att bevara och främja de nationella minoritetsspråken. Arbetet är långsiktigt och handlingsprogrammet ska fungera som en struktur i det arbetet, både i närtid och på längre sikt.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS