Nyheter| Regeringen på EU-möte där de lyfter diskriminering mot romer

wikipedia

UTRIKES| Under ett EU-möte i Luxemburg i torsdags diskuterades behovet av ytterligare regler mot diskriminering. Nu förväntar sig den svenska regeringen att den nya kommissionen tar tag i frågorna som varit blockerade av olika medlemsländer sedan 2008. 

Jag lyfte fram diskrimineringen mot romer och hbtq-personer, men vi behöver stärka diskrimineringsskyddet över lag. Det här kommer att bli en uppgift för den tillträdande kommissionen att försöka ta frågorna framåt, säger antidiskrimineringsminister Åsa Lindhagen (MP) efter mötet till Europaportalen

I en EU-undersökning, som ordförandeskapet pekar på, läggs det fram att var femte människa i unionen är utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av övertygelse, funktionshinder, religion, ålder eller sexuell läggning. Kvinnor, personer med funktionsnedsättning, etniska minoriteter, hbtq-personer och fattiga människor anses löpa störst risk att diskrimineras. 

Det liggande EU-förslaget om att utvidga EU:s regler mot diskriminering ska gälla i hela samhället. Men att öka skyddet mot diskriminering till att gälla hela samhället är politiskt kontroversiellt. Medlemsstaterna som framför invändningar tar bland annat upp om oro för direktivets konkreta konsekvenser, som exempelvis kan handla om de ekonomiska kostnaderna.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu