Europas romer: ”Inte ens hundar kan leva så här”

pixabay

Den romska befolkningen i en bosättning i Sliven, Bulgarien, upplever att de blir ännu mer isolerade under coronapandemin, rapporterar BBC.

De romska samhällena är några av de mest marginaliserade i Europa. Mer än tio miljoner människor lever till stor del i fattigdom, ofta i överfulla bosättningar.

När vi pratar om våra problem tänker människor att vi överdriver.

Romerna känner sig utanför den övriga världen sedan pandemin slog till och de kämpar för att överleva. Pandemin har härjat många av deras samhällen och har ytterligare avskärmat dem från samhället.

Invånare i romska bosättningar är ofta försiktiga med att släppa in journalister, men BBC Europe-korrespondent Jean Mackenzie blev inbjuden till en av Bulgariens största.

Jag känner mig isolerad från resten av världen säger Mischev. Se filmen HÄR

Kamera och redigering: Andy Smythe

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS