Nyheter| Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter överklagar dom om tiggeriförbud

INRIKES| I dag har Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter lämnat in en överklagan till Kammarrätten i Göteborg gällande tiggeriförbudet i Vellinge kommun.

Den 25 juni avslog Förvaltningsrätten i Malmö Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheters överklagan av Vellinge kommuns tiggeriförbud. Men Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter anser att domstolen inte har prövat om tiggeriförbudet är förenligt med Europakonventionen och Regeringsformen och överklagar därför domen till kammarrätten.

Tiggeriförbudet strider mot mänskliga rättigheter, men trots det har förvaltningsrätten överhuvudtaget inte tittat på det perspektivet. Nu vill vi att kammarrätten bedömer rättighetsfrågan och går på vår linje, så att förbudet upphävs en gång för alla, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders på deras hemsida.

Om kammarrätten beslutar att Vellinge kommuns tiggeriförbud inte är förenligt med svensk lag kommer det innebära att förbudet upphävs och att även tiggeriförbud som är som beslut i andra kommuner är lagstridiga och måste tas bort.

Bakgrunden är att den 20 september 2017 röstade kommunfullmäktige i Vellinge igenom ett förslag för förbud mot tiggeri. Förbudet upphävdes senare av Länsstyrelsen, ett beslut som överklagades hela vägen upp till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som i sin tur kom fram till att tiggeriförbudet inte strider mot ordningslagen.

Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter anser att domstolarna i tidigare rättsprocesser inte har prövat om tiggeriförbudet är förenligt med Europakonventionen och Regeringsformen, utan de har endast fokuserade på ordningslagen. Organisationerna överklagade därför tiggeriförbudet till Förvaltningsrätten i Malmö, i en separat rättsprocess. Läs mer om varför vi överklagade beslutet.

Tiggeriförbudet bör upphävas då tiggeriförbudet inskränker människors yttrandefrihet och är diskriminerande då det i praktiken främst påverkar hemlösa personer som tillhör den romska minoriteten. Här kan du läsa mer om varför de menar att tiggeriförbudet bör upphävas.

Ladda ner


För mer information, vänligen kontakta Civil Rights Defenders: 
076 576 27 62, press@crd.org 

Läs fler artiklar här

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu