”Ge dem som utsätts för etnisk profilering av polisen möjlighet till upprättelse”

Foto Tomas Gunnarsson

Allt tyder på att lagförslaget om säkerhetszoner blir verklighet. Därför måste diskrimineringslagen utvidgas, skriver Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

Debattartikel publicerad i Sydsvenskan 3 mars 2024

Text: Lars Arrhenius Diskrimineringsombudsman
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Människor som utsätts för diskriminerande etnisk profilering av polisen måste få möjlighet till upprättelse. I snabb takt stiftas nu nya lagar för att motverka gängkriminaliteten – och fler väntas träda i kraft den närmsta tiden.

Nyligen blev det klart att förslaget om att införa säkerhetszoner snart blir verklighet. Men i samband med det bör regeringen utvidga diskrimineringslagen, så att oskyldiga människor som utsätts för diskriminerande etnisk profilering får möjlighet till upprättelse.

När kriminologen Leif GW Persson uttalade sig kring lagförslaget om säkerhetszoner i TV4 Nyhetsmorgon uttryckte han sig krasst, men tänkvärt. Han kallade förslaget för ett ”prima underlag för etnisk diskriminering” och påpekade att polisen många gånger kommer att ta fel när lagen tillämpas.
Det finns ingen tvekan om att samhället måste ta tag i den negativa utveckling som följt i spåren av gängkriminaliteten. Men när polisen nu får nya långtgående befogenheter är det av yttersta vikt att oskyldiga människor – som riskerar att bli föremål för polisens felaktiga bedömningar – är skyddade och åtminstone har möjlighet att kräva upprättelse i efterhand.

När det gäller den nya lagen om preventiva vistelseförbud, att en person kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område om hen medvetet främjar brottslighet som allvarligt kan skada tryggheten eller där det finns risk för användning av skjutvapen eller sprängämnen, och förslaget om införande av säkerhetszoner, har Diskrimineringsombudsmannen som myndighet och många andra varnat för att de leder till ökad risk för diskriminerande etnisk profilering. En hög andel oskyldiga människor, som inte har något med brottslighet att göra, riskerar att drabbas.

Etnisk profilering är när kriterier för urval sker utifrån etnisk tillhörighet eller förmodad etnisk tillhörighet, till exempel i samband med att polisen väljer ut vem som ska stoppas och kontrolleras. Diskriminerande etnisk profilering är när kriterierna inte är sakligt motiverade.

Brottsförebyggande rådet släppte i höstas en rapport som behandlar polisens arbete med profilering och likabehandling. Rapporten visar att diskriminering ofta baseras på stereotypa uppfattningar om en persons förmodade etnicitet. Risken för godtycklighet ökar genom att lagen om preventiva vistelseförbud och förslaget om säkerhetszoner innehåller vaga formuleringar om hur polisen ska tillämpa lagstiftningen.

Att risken för diskriminerande etnisk profilering kommer att öka, till exempel i en säkerhetszon där polisen ska kunna visitera vuxna och barn utan att det finns konkreta brottsmisstankar, är oundvikligt.
Som lagen ser ut idag omfattas Polismyndigheten inte fullt ut av något diskrimineringsförbud. Diskrimineringsskyddet gäller till exempel inte polisens beslut om kroppsvisitation eller husrannsakan.

Människor som utsätts för diskriminerande etnisk profilering av polisen kan idag inte vända sig till Diskrimineringsombudsmannen för att få upprättelse i efterhand. Diskrimineringslagen behöver därför omgående utvidgas så att polisens verksamhet omfattas i sin helhet och Diskrimineringsombudsmannen måste ha möjlighet att utöva tillsyn när det finns risk att polisens beslut eller åtgärder har lett till diskriminering.

Att ensidigt utöka polisens befogenheter att ingripa mot människor, utan att samtidigt säkerställa att oskyldiga som drabbas kan få upprättelse i efterhand, är inte förenligt med vad som kännetecknar en rättsstat.

Allt tyder på att även lagförslaget om säkerhetszoner snart blir verklighet. Diskrimineringsombudsmannen uppmanar därför regeringen att snarast utvidga diskrimineringslagen, så att den nya repressiva regleringen inte leder till att människor drabbas av diskriminering utan möjlighet till upprättelse.

Lars Arrhenius
Diskrimineringsombudsman

Läs även:
Slumpvis utvalda -ras/etnisk profilering i Sverige Civil Rights Defenders i samarbete med Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Helsingforspolisen har fört bok över romer – nekar till etnisk profilering
Helsingfors polisinrättning övervakade romer, etnisk profilering?
Brottsförebyggande rådets nya rapport som bland annat visar att diskriminerande etnisk profilering förekommer i polisens arbete.
Civil Right Defenders ger kritik mot förslag om visitationszoner
Norskt olagligt romregister har uppdagats
10 år sedan DN avslöjade olagligt register över Romer

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS