Norskt olagligt romregister har uppdagats

Likheten med vårt svenska romregister och det register som nu uppdagas i Norge är slående. Det man kan undra är varför polisen ser det som viktigt att registrera romer i ett modernt samhälle. Det norska registret började med 14 personer som fanns med i pågående brottmål, säger Östra polisdistriktet. Sedan dess har 641 andra tillkommit sig. I dag innehåller översikten information om 655 norska personer med romsk bakgrund, kan man läsa i den norska tidningen Aftonposten.

Redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Först ut med nyheten om det norska romregistret var Aftenposten i Norge. Där berättar de om ljudinspelningar som kommit dem till godo som avslöjar hur polisen har kartlagt norska personer med romsk bakgrund. Där finns förintelsens överlevande, barn och vuxna. Polisen har gjort en omfattande kartläggning av över 650 personer som tillhör den romska minoriteten i Norge.

I Norge skiljer man på de olika grupperna resande (tater) och romer. Registret som uppdagats i Norge handlar om den gruppen som kallas romer i Norge. Hur många som tillhör gruppen romer i Norge är osäkert, men det kan vara mellan 500 och 750. De flesta av dessa romer bor i Oslo. Källa: udir.no

– Jag är chockad, säger chefen för romska rådet, till Aftenposten.

Den rättsliga grunden för att göra det där, det är i bästa fall i någon sorts gråzon, citatet tillhör polischef Per Gladmann Sørheim vid Östra polisdistriktet, som inte vet om att det han säger spelas in.

Forskaren Solvor Mjøberg Lauritzen, som arbetat med den romska minoriteten i mer än tio år, kallar det ett ”släktträd”. Hon hörde talas om översikten eller ”släktträdet” för första gången vid ett möte på Polishögskolan i november förra året. Därefter ordnade hon ett separat möte med polisintendent Sørheim för att bland annat höra mer om översikten, kan man läsa i Aftenposten.

DIKKO kontaktade forskaren Solvor Mjøberg Lauritzen, som är kassör för den svenska föreningen RUNG i Sverige och den person som dokumenterade och avslöjade registret. Hon menar att:

– Registeret viser et skrikende behov for et oppgjør med antisiganisme i Norge. Det er på høy tid at romers historie blir gransket, og at myndighetenes behandling og ignorering av minoriteten blir skikkelig belyst. Hvordan har vi kommet hit vi er i dag? Bare gjennom en skikkelig gransking og et oppgjør, kan vi snu utviklingen.

Precis som i det svenska registret som avslöjades 2013 är några personer i det norska registret ingifta i familjerna, barn och döda. Översikten går tillbaka till de fyra personer som överlevde koncentrationslägret Auschwitz och återvände till Norge på 1950-talet.

Solvor Mjøberg Lauritzen menar att:

– Det er et tydelig etnisk register ettersom det tar utgangspunkt i alle avdøde personer som regnes som forfedre til dagens minoritet. Det er ikke bare en kartlegging av Romer, men et komplett register over alle i den nasjonale minoriteten fra 1956 og frem til i dag.

Norge har ratificerat Europarådets ramkonvention om skydd av nationella minoriteter och minoritetsspråken. Det innebär att ett romregister oavsett om de förekommer Norge klassas som antiziganism, precis som man gjorde med det registret som fanns i Sverige. Antiziganism är ett hatbrott och ett system som den Europarådets ramkonventionen inte godkänner.

Antiziganism handlar om fördomar och är ett slags rasism som handlar om de kollektiva karaktärsegenskaper som är förknippade med resande och romer, det vill säga den rasism som riktar mot romanifolken. Antiziganism riktas inte bara mot gruppen romer utan även mot personer inom resandefolket, det kan också handla om företeelser som förknippas med romska stereotyper och ses som ett hatbrott. Det är viktigt att arbeta mot den här typen av rasism som registrerar och pekar ut en grupp som objekt.

Solvor Mjøberg Lauritzen säger att:

– Sånt som dette skjer ikke i et vakuum. Når politiet lager et sånt register, betyr er det også et symptom på at beredskapen i samfunnet generelt er for dårlig. Vi vet för lite om romer, om romers historie, om antisiganisme, om marginalisering og utenforskap. Derfor løses ikke dette av at registeret slettes. Det kan lett opprettes igjen. Og for å unngå det må vi ha kunnskapshøyning og holdningsarbeid på alle nivåer.

Sveriges romregister uppdagades redan 2013 av Niclas Orrenius på DN. Svensk polis hade, precis som i Norge, upprättat ett olagligt register som innehåll totalt 4.029 människor spridda över hela Sverige. Registret ansågs som värdefullt av polisen, och det användes i polisarbetet och var öppet för ett stort antal anställda. Över tusen av de registrerade var barn. Anledningen till att barnen hade förts in var att de har fötts i romska familjer. Registret visade inte på brottslighet utan var i huvudsak ett etniskt register. Det handlade om en kartläggning av släktband: ett biologiskt baserat register.

Sverige: Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Lagen gäller inom arbetslivet, utbildningsområdet, hälso- och sjukvården och inom varor och tjänster samt flera andra samhällsområden. Förbudet är i princip lika för samtliga diskrimineringsgrunder, med några få undantag.

Nationella minoriteter i Norge

De som tillhöra en nationella minoritet är grupper med långvarig anknytning till landet, i Norge är dessa kvener/norskfinnar, judar, skogsfinnar, romer och romer/tatarer. Norge har precis som Sverige ratificerat Europarådets ramkonvention om skydd av nationella minoriteter och minoritetsspråken. Målen i dessa konventioner utgör ramarna för Norges arbete med nationella minoriteter. Myndigheterna säger sig vilja ha en nära dialog med de organisationer som företräder de nationella minoriteterna för att säkerställa att deras åsikter kommer till tals. Källa: Regjeringen.no

Läs mer «Kjenn oss»

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS