EU-politiker splittrade över EU:s antirasistiska ambitioner

EU och medlemsländerna måste lägga i en högre växel i kampen mot rasism. Det slår EU-parlamentet fast i en rapport som röstades igenom på torsdagen. 

– Rasism är ett hot mot vår europeiska demokrati och kränker mänskliga rättigheter, menar EU-parlamentarikern Evin Incir (S). 

Flera svenska EU-politiker hade dock invändningar mot rapporten.

EU-parlamentet ställde sig idag med stor majoritet bakom en rapport som uppmanade till ökade åtaganden från EU-institutionerna och medlemsländerna att bekämpa rasism. 

– Vi står fortfarande inför en verklighet idag i EU där vårt folk är offer för rasism, diskriminering och trakasserier. Minoriteter möter rasism i EU – varje dag, sade EU-parlamentarikern Evin Incir (S) som tagit fram rapporten, i en debatt i EU-parlamentet inför omröstningen.

– Rasism är ett hot mot vår europeiska demokrati och kränker mänskliga rättigheter. Rasism och diskriminering dödar, berövar människor deras mänskliga rättigheter och det berövar samhället från att fullt ut åtnjuta alla våra medborgares kompetens och erfarenhet, sade Evin Incir. 

Parlamentet uppmanar i rapporten bland annat medlemsstaterna att kriminalisera rasistiska hatbrott och hatretorik. Det kräver också att ministerrådet ska anta det anti-diskriminseringsdirektiv som varit blockerat där sedan 2008. 

EU:s handlingsplan mot rasism som sträcker sig mellan 2020 till 2025 måste enligt rapporten både förlängas och stärkas. 

Handlingsplanen uppmuntrar även alla medlemsländerna att anta nationella handlingsplaner mot rasism och diskriminering före utgången av 2022 – hittills har dock bara 12 medlemsländer antagit sådana. EU-parlamentet uppmanar därför även övriga medlemsstater att göra detta. 

Läs mer om att svenskarna är splittrade

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS