Helsingfors polisinrättning övervakade romer, etnisk profilering?

pixabay

Polisstyrelsen gav en förebråelser åt Helsingfors polisinrättningen i ärendet som gäller övervakning av romer. Förebråelserna handlar om en förebyggande och informationsinhämtningsoperation (KURI1) vid Helsingfors polisinrättning, som riktade sig mot romer i mitten av 2010-talet.

När det hela kom till Polisstyrelsen kännedom beslutade man att på eget initiativ inleda en laglighetsövervakningsutredning. Syftet var att utreda om man hade brutit mot förbudet mot etnisk profilering.

Det fanns problematiska anteckningar i instruktionerna som var relaterade till operationen enligt polisstyrelsen. Polisstyrelsen har i sitt beslut påpekat för Helsingfors polisinrättning att det finns överväganden om aspekter som rör diskriminering och förbudet mot etnisk profilering i all polisverksamhet.

Källa: Polisens hemsida

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS