MUCF fördelar 28 miljoner i bidrag till arbete mot diskriminering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 28 miljoner kronor till 18 organisationer för arbete mot diskriminering under 2024.

Författare: Lillemor Holmlund
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

För att beviljas bidrag måste organisationerna arbeta aktivt med samtliga sju diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Bidraget kan sökas av organisationer och stiftelser för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, exempelvis rådgivning till privatpersoner om deras rättigheter, utbildningsverksamhet och opinionsbildning. Bidraget är ett verksamhetsbidrag som ges för ett år i taget till långsiktigt inriktade verksamheter och det kan inte ges till projekt eller enstaka aktiviteter.

Totalt ansökte 30 organisationer om bidrag för 2024, vilket är fler ansökningar än vad myndigheten brukar få in för denna stödform. MUCF prioriterar verksamheter som är geografiskt spridda över hela landet.

De 18 organisationer som nu får del av bidraget får alla lika stor summa, 1 555 555 kronor.

Läs mer om bidraget till antidiskrimineringsverksamhet på mucf.se

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS