Ny modell ska stärka demokratiarbetet i skolan och folkbildningen

In en orolig värld där samhället tampas med demokratiska utmaningar är det viktigt att skolan och folkbildningen får stöd för att kunna upprätthålla och stärka det goda demokratiarbete som görs. På uppdrag av regeringen har Forum för levande historia och Skolverket utvecklat en ny arbetsmodell, Demokratistegen.

Källa: mynewsdesk.com
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram


Demokratistegen vänder sig till skolor och folkhögskolor som vill utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

– Skolan och folkbildningen är en viktig kraft i arbetet med att rusta unga och vuxna för att ta plats i det demokratiska samhället. Syftet med Demokratistegen är att stärka det goda demokratiarbete som redan görs, men uppmuntra till att arbeta mer systematiskt med de här frågorna, säger Pontus Wallin, projektledare på Forum för levande historia.

Skolor som väljer att arbeta med Demokratistegen följer en modell i sju steg där fokus är att skapa en trygg skolmiljö och att stärka lärandet av demokratiska kunskaper och förmågor. Det kan exempelvis handla om att förbättra arbetet med att motverka diskriminering, intolerans och rasism, eller att stärka kritiskt tänkande hos elever och deltagare genom att utveckla undervisningen. Genom modellen får verksamheterna stöd för att ta reda på vilka utmaningar de har och vad de behöver utveckla, samt förslag på material för att arbeta demokratistärkande.

Den 7 februari kl 15–16 presenteras modellen på ett livesänt webbinarium.

För skolan och folkbildningen
Från och med 7 februari är modellen tillgänglig för grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan. Under 2024 och 2025 ska den anpassas till förskolan, anpassade skolformer och studieförbund.

Samarbete mellan två myndigheter
Demokratistegen har utvecklats av Skolverket och Forum för levande historia, på uppdrag av regeringen. Uppdraget ingår i Sveriges åtaganden efter Malmö Internationella Forum för Hågkomst av Förintelsen och Bekämpande av Antisemitism 2021. Under utvecklingsarbetet har myndigheterna samverkat med flera olika aktörer, forskare och yrkesgrupper inom skolväsendet och folkbildningen.

Så arbetar skolorna med Demokratistegen
En arbetsgrupp driver och planerar arbetet med personalen, eleverna på skolan eller deltagarna på folkhögskolan. Arbetsgruppen följer arbetsmodellen i sju steg som finns på Skolverkets webbplats. Arbetsgruppen kartlägger och analyserar sitt nuläge med hjälp av enkäter och andra underlag. Därefter sätter de upp mål för arbetet.Med hjälp av Demokratistegens resursbank på Forum för levande historias webbplats gör skolan demokratistärkande insatser. Här finns material från både myndigheter och civilsamhället; exempelvis filmer, webbkurser, kunskapshöjande metodmaterial eller undervisningsmaterial.

Under arbetet kan skolorna boka handledning från båda myndigheterna.

Relaterade länkar

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS