Hemlöshetsrapporten 2024: Den dolda hemlösheten

BIld av Лечение наркомании från Pixabay

Bilden av hemlöshet har breddats, fler drabbas än vad den officiella statistiken visar. Det handlar om människor som inte har tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende, som inte får den hjälp de har rätt till och behöver från samhället, och som utelämnas i Socialstyrelsens hemlöshetsstatistik.

Källa: stadsmissionen.org
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Människor som blivit vräkta, har skulder, är våldsutsatta, får sin livssituation kraftigt förändrad eller som av olika skäl inte har rätt förutsättningar för att införskaffa eller behålla en bostad och därmed kan hamna i hemlöshet. I rapporten har vi valt att benämna detta som den dolda hemlösheten och undersöker vad det innebär att befinna sig i den och varför den finns i dagens Sverige.

Slutsatser

  • Socialstyrelsens definitioner av hemlöshetssituationer är för snäva och innefattar inte alla de människor som lever utan tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende.
  • Kommunerna har stöd i lagen för att göra betydligt mer långtgående insatser för att minska hemlösheten.
  • Trots en nationell strategi för hemlöshet saknas ett rikstäckande helhetsgrepp. Det stöd som individen erbjuds beror på vilken kommun hen råkar vara skriven i.
  • De vräkningsförebyggande åtgärderna sätts ofta in för sent och är speciellt allvarligt när barnfamiljer drabbas.

Sveriges Stadsmissioner har tagit fram en checklista med beprövade metoder för att minska hemlöshet som alla kommuner bör använda sig av:

  • Arbeta konsekvent med vräkningsförebyggande åtgärder för att färre ska hamna i hemlöshet.
  • Inför Bostad Först i hela landet och arbeta långsiktigt med modellen.
  • Använd den kommunala markpolitiken för att bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning.
  • Socialtjänsten ska medverka i planeringen av bostadsförsörjningen.

Läs Hemlöshetsrapporten 2024 här

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS