Främja ett rättvisare samhälle: Antidiskrimineringsbyråer gör framsteg – MUCF slutrapport 2024

Rapporten belyser fördelningen av ett bidrag till antidiskrimineringsorgan, vilket visar geografiska och innehållsmässiga splittringar. Den beskriver också tillämpningsområden, resultat och effekter. Med bidraget gav byråerna råd, stödde enskilda personer och utvecklade färdigheter, vilket ledde till gottgörelse och ny rättspraxis.

Källa: mucf.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

I rapporten ger MUCF en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter. Beskrivningarna är baserade på organisationernas egna uppgifter från antidiskrimineringsbyråernas återrapportering.

Med hjälp av bidraget har antidiskrimineringsverksamheterna kunnat ge råd och stöd till enskilda, arbetat med kompetensutveckling och utbildning samt opinionsbildning. Insatserna har bland annat gjort att personer som utsatts för diskriminering fått upprättelse i domstolsprocesser, ersättning i förlikningsärenden och att ny rättspraxis har utvecklats inom diskrimineringsområdet.

Antidiskrimineringsbyråernas utbildningar sprider kunskap om diskriminering och om aktörers ansvar och individers rättigheter i diskrimineringsfrågor. Fler samhällssektorer och målgrupper har nåtts av antidiskrimineringsbyråernas opinionsbildning än tidigare år och byråernas förslag har även inkluderats i en statlig utredning.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
antidiskrimineringsverksamheter-2024Ladda ner

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS