Kyrkohandboken på romska dialekter

Behoven av gudstjänster på romska i Svenska kyrkan gäller framför allt dop, vigslar och begravningar, där översättningarna till de fyra romska dialekterna kan bli till stor glädje. Foto: Magnus Aronson/Ikon.

På pingstdagen den 23 maj tas ännu en översättning av kyrkohandboken i bruk. Då möjliggörs dop och andra gudstjänster på fyra romska dialekter. Översättningarna finns tillgängliga på Svenska kyrkans webb redan nu, och där kommer så småningom inläsningar av valda delar också att läggas ut.

Behoven av gudstjänster på romska i Svenska kyrkan gäller framför allt dop, vigslar och begravningar, där de här översättningarna kan bli till stor glädje, säger Ann-Katrin Bosbach, samordnare för Svenska kyrkans gudstjänstböcker.

Övriga gudstjänster på romska i Svenska kyrkan är få, då många romer söker sig till andra samfund i Sverige.

På så sätt kan vi se den här översättningen som en kulturpolitisk gärning, eftersom det finns förutsättningar för att den kan få ekumenisk spridning, säger Ann-Katrin Bosbach.

I Sverige talas i första hand sex olika dialekter av romska – fyra av dessa ingår i den nu översatta kyrkohandboken. Eftersom romska fungerar så att det tar upp influenser från språket i det land där den talande lever, så använder romer i olika länder ord och grammatik på olika sätt. Därför kan inte bibelöversättningar eller Herrens bön hämtas från andra delar av världen, de uppfattas inte som korrekta för en svensk rom. 

Kyrkohandboken finns tidigare översatt till finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Översättningen till romska omfattar delar av kyrkohandboken, avslutas pressmeddelandet.

Läs kyrkohandboken på nationella minoritetsspråk (scrolla)

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS