nyheter

Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2020:27 Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning. Remissinstanser: Remissinstanser för Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning […]