Den europeiska stadgan för regionala språk eller minoritetsspråk

Stadgan är utformad för att skydda och främja regionala språk och minoritetsspråk och för att göra det möjligt för talare att använda dem både i det privata och offentliga livet. Den ålägger därför konventionsstaterna att aktivt främja användningen av dessa språk inom utbildning, domstolar, administration, media, kultur, ekonomiskt och socialt liv och gränsöverskridande samarbete.

Således går stadgan utöver minoritetsskydd och antidiskriminering, och kräver att dess konventionsstater också vidtar aktiva marknadsföringsåtgärder till förmån för minoritetsspråken. Europarådet övervakar att stadgan tillämpas i praktiken.

Genom att ålägga staten främjandeskyldigheter, kompletterar stadgan de individuella rättigheterna för minoritetsspråkstalare som följer av nationellt och internationellt minoritetsskydd. Detta sätter fart på genomförandet av minoriteters rättigheter i den dagliga praktiken.

Stadgan bygger på en strategi som fullt ut respekterar nationell suveränitet och territoriell integritet. Den uppfattar inte förhållandet mellan officiella språk och regionala språk eller minoritetsspråk i termer av konkurrens eller motsättningar. Utveckling av det senare får inte hindra kunskap och främjande av det förra. Enligt stadgan har varje språk sin rättmätiga plats.

Charter in Swedish (stadga)

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Charter_svLadda ner

Förklarande rapport

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Charter_svLadda ner

Källa: EUROPARÅDETS PORTAL 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS