Demokrati | Om du skulle stänga ögonen, hur skulle du vilja att ditt land skulle se ut?

Foto: Joe Mabe (commons.wikimedia.org) | Margareta (Magda) Matache, executive director of Romani CRISS, director of the Roma program at Harvard FXB, and an instructor at Harvard, appearing on a panel at the Romanian Film Festival in Seattle, Washington, U.S., 2019

Utdrag ur en intervju med Magda Matache som publicerades på life.ro den 08 juni 2019

Magda Matache – Jag skulle vilja att Rumänien ska vara en modell när det gäller historisk sanning och läkning av historiska sår. Historiska orättvisor, inklusive exploatering och ekonomiskt, kulturellt och fysiskt våld under 500 år av slaveri, har effekter i dag och kommer att fortsätta att göra det.

Rikedomen hos vissa familjer från byn där jag växte upp var och är resultatet av exploateringen av Uta, min mormors-mormors-mormor. Min gudmors brist på utbildning är inte en produkt av den romska kulturen, utan av slaveri och bristen på ”reparationer” efter den skamliga perioden i vår rumänska historia. Under århundradena har det rumänska samhället förtigit historien om historiska orättvisor mot romerna, från slaveri till förintelsen. För några månader sedan gjorde Andrei Șerban en video med namnet ”Den (o) Kända Historien om Romskt slaveri” där han frågade några rumäner vad de vet om romskt slaveri och skam till sägandes, men inte oväntat, visste många inte vad Andrei pratade om. De och alla rumänska medborgare: etniska rumäner, ungrare eller romer, har berövats denna smärtsamma men viktiga del av vårt lands historia.

Rumänsk rasism har manifesterats före, under och efter kommunismen i olika överlappande former:

  1. En rasistisk ideologi om romska kriminalitet och underlägsenhet som har överförts i generationer och befästs med hjälp av media, forskning, medicin, eliter, skolor och läroböcker osv, som erbjuder rumänerna ett slags falskt ”moraliskt” övertag. Korrupt och ondskefullt, och en grund för det orättvisa och omänskliga sätt de ser och behandlar romerna på.
  2. Institutionell rasism riktad mot, och segregering av, romska barn i specialskolor, klasser och separata skolor är det mest relevanta exemplet. Det är ironiskt att rumäner hävdar att romer inte vill skicka sina barn till skolan när det verkliga problemet är att många inte vill och inte har velat ta emot romer i skolor bland sina barn på decennier;
  3. och naturligtvis spelar strukturell rasism, diskriminering, stigmatisering och fördomar en viktig roll.
  4. Och dessutom går viljan att accepteras som människor ibland i den olyckliga riktningen att internalisera idén om romers underlägsenhet och överlägsenheten i rumänens ”status”, och detta gör saker ännu svårare för romer!

Magda Matache tog examen från Harvard University i USA i maj 2019.

Hon var klassmarskalk och fick två utmärkelser: ”Lucius N. Littauer Award” för akademisk excellens och betydande inverkan på Harvard Kennedy School Community och ”The Raymond and Josephine Vernon Award” för akademisk excellens och särskilt bidrag till samhället. Harvard Kennedy School placerade romska flaggan vid sidan av de andra flaggorna vid examensceremonierna.
Hon är för fortfarande i USA, vid Harvard, där hon arbetar som instruktör och är chef för Romany Studies-programmet vid det prestigefyllda universitetet.


Den 23 augusti, sedan 1998, markeras varje år den internationella minnesdagen för slavhandeln och dess avskaffande, inrättad genom resolution 29 / C / 40, enligt www.unesco.org.
Även om de flesta rumänska medier nämnde detta ögonblick nämndes paradoxalt nog inte romerna och de 500 åren av slaveri i Rumänien.


Text och svensk översättning av Albert Dandos


Dikkos Malmöredaktion
malmo@dikko.nu