Romskt regeringsuppdrag vid Södertörns högskola

Södertörns högskola

Södertörns högskola har enligt regeringsbeslut givits två uppdrag som syftar till att stärka den nationella minoriteten romers språk, kultur och revitalisering samt arbeta med sikte på lärarutbildning i språket romani chib. Uppdragen ligger under Lärarutbildningen och samordnas av fyra personer varav två personer har romsk språk- och kulturkompetens i flera olika varieteter.

Källa: sh.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Det ena regeringsuppdraget (U2022/03420) syftar till att främja undervisning i och på minoritetsspråket romani chib i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Det andra regeringsuppdraget KU2022/00584Länk till annan webbplats. har fokus på att stärka och utveckla revitalisering av romani chib, det vill säga minoritetsspråket i alla dess varieteter. I arbetet ska lärosätet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med företrädare för den nationella minoriteten. Uppdragen ska på sikt bland annat stärka kompetensförsörjningen av minoritetsspråkskunnig personal inom offentlig sektor med målet att skydda, främja och hålla minoritetsspråket levande så att det kan överföras till nästa generation.

Uppdragssamordnare och kontakt

Fyra uppdragssamordnare arbetar på deltid med regeringsuppdragen:

Konsult:

För kontakt mejla: romskt.regeringsuppdrag@sh.se

HÄR kan du läsa fler artiklar om Södertörns högskola

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS