Ny brobyggarutbildning startar i höst

Socialstyrelsen erbjuder en ny utbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens som har en funktion som brobyggare i kommuner och kommer i kontakt med socialtjänsten och angränsande områden. Utbildningen vänder sig till personer som inte deltagit i tidigare utbildning för brobyggare.

Socialstyrelsen har tillsammans med Skolverket ett gemensamt uppdrag om att ta fram en brobyggarutbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens men myndigheterna har valt två lite olika spår i uppdraget. Nu har det kommit lite längre i processen och i höst kommer Socialstyrelsen att tillsammans med Södertörn högskola erbjuda en ny brobyggarutbildning.

Utbildningens innehåll

Genom utbildningen får du mer kunskap om frågor som är aktuella inom kommunal verksamhet och relevanta för din funktion som brobyggare. Du får också verktyg för att kunna bidra i arbetet med att kompetensutveckla kommunens medarbetare utifrån strategin för romsk inkludering.

Exempel på innehåll

  • Vad gör en brobyggare inom socialtjänsten och andra närliggande områden, till exempel medborgarkontor och arbetsmarknadsförvaltningar?
  • Hur har Sverige arbetat med romers rättigheter under 1900-talet?
  • Strategin för romsk inkludering 2012–2032
  • Den nationella minoritetspolitiken och kopplingen till romsk inkludering
  • Grundläggande kunskap om hur socialtjänsten är organiserad och fungerar
  • Socialtjänstlagen och minoritetslagstiftning, samt annan relevant lagstiftning
  • Frågor om bemötande och handlingsutrymme
  • Kommunikation och presentationsteknik

Innehållet i utbildningen utgår från tidigare utbildningar och är framtagen i dialog med chefer och brobyggare som gått den tidigare utbildningen för brobyggare.

Läs mer HÄR

Utbildningen ger kunskap om frågor som är aktuella inom kommunal verksamhet och som är relevanta för funktionen som brobyggare. Kursstart är den 23 oktober 2023.

Anmälan görs av ansvarig chef, senast den 23 september 2023. Anmälningsformulär hittar du via länken nedan, där finns också mer information om utbildningen.

Läs mer om utbildningen för brobyggare

Fredagen den 15 september kl. 9.00 – 10.30 har du möjlighet att delta i ett digitalt erfarenhetsutbyte som handlar om romsk inkludering. Där får du mer information och har möjlighet att ställa frågor om den kommande brobyggarutbildningen.

OBS!
Inbjudan till det digitala erfarenhetsutbytet kommer efter sommaren, men notera gärna datumet redan nu.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS