Inbjudan till nominering av deltagare i Södertörns högskolas dialoggrupp, 2023-2024

wikimedia

Med anledning av Södertörns högskolas regeringsuppdrag om utbildning och revitalisering av romani chib (U2022/03420, Ku2022/00584) har högskolan beslutat att anordna en dialoggrupp. Högskolan ska enligt uppdraget bedriva utvecklingsarbete och utbildning på vetenskaplig grund, däribland med sikte på lärarutbildningar. 

Att ta tillvara romers kunskaper, kompetens och erfarenheter är avgörande för att precisera specifika förutsättningar och önskemål. Detta är grundläggande för att nå framgång i arbetet med att förstärka minoritetsspråken och genomföra efterfrågade utbildningar med relevant innehåll och inriktning. Uppdragen förutsätter romers delaktighet och inflytande i arbetet, därigenom erbjuds här möjligheten att nominera deltagare

Dialogmöten kommer att genomföras två gånger per år och kommer att behandla frågor som berör utbildning och revitalisering av romani chib. För mer information om regeringsuppdragen, villkor och kriterier för sammansättning av dialoggruppen, se bifogat dokument. 

  

Vi hoppas få din nominering av deltagare till dialoggruppen via följande digitala formulär, (klicka härsenast den 3 maj 2023. 
https://forms.office.com/e/9KMNdW57r0 

Vid eventuella frågor vänligen maila romskt.regeringsuppdrag@sh.se 
Vi ser fram emot gott samarbete
Med vänlig hälsning
Uppdragssamordnarna för regeringsuppdragen vid Södertörns högskola 

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Inbjudan-till-nominering-av-deltagare-i-Sodertorns-hogskolas-dialoggrupp-2023-24Ladda ner

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS