Nyheter| Öppet brev till kulturministern och riksdagspartierna om minoritetsspråken

pixabay

Fjärde Världen är en förening som funnits sedan 1984 och har sitt kansli i Solidaritetshuset i Stockholm, ordförande för föreningen är Henrik Persson. De kämpar för ursprungsfolk och etniska minoriteters rättigheter både i Sverige och hela världen. De ger ut papperstidningen Fjärde Världen som kommer ut med cirka ett nummer i kvartalet.

Öppet brev till kulturministern och riksdagspartierna.

Utred varför information om corona saknats på flera nationella minoritetsspråk!

Det har nu, i slutet av april 2020, gått flera månader sedan utbrottet av corona i Sverige. Men ännu har inte Folkhälsomyndigheten eller merparten av regionerna i 1177 Vårdguiden publicerat information på de lagstadgade nationella minoritetsspråken jiddisch och flera varianter av romani.

Vår kritik handlar inte om att myndigheterna, i ett stressat läge, ska leta efter översättare till minoritetsspråk. Det är värre än så!

Svenska myndigheter har haft 20 år på sig att hitta översättare. Det var år 2000 som Sverige fick en lag om fem nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk. Däribland jiddisch och fem varianter av romanispråk.

Nu ser vi facit efter 20 år av myndigheternas arbete med de nationella minoritetsspråken. Eller brist på arbete… Det visade sig således att när en stor allvarlig kris kom – så prioriterade myndigheterna bort översättningar till flera av de nationella minoritetsspråken. Den lagliga statusen som nationellt minoritetsspråk betydde i praktiken ingenting.

Det är viktigt att understryka att Föreningen Fjärde Världen ser positivt på att svenska myndigheter översätter viktig information även till andra minoritetsspråk än de nationella. Men det är orimligt att lagskyddade minoritetsspråk ska behandlas SÄMRE än andra språk, när viktig information ska spridas i ett akut läge.

Det är omöjligt att se facit av bristen på översättningar till de nationella minoritetsspråken. Ingen vet nämligen hur stora de olika nationella minoriteterna är och därmed inte huruvida fler i dessa grupper
drabbats av corona än genomsnittet? Ett skrämmande exempel är dock de många dödsfallen i corona vid Judiska Hemmets äldreboende i Stockholm.

Vi säger inte att dessa dödsfall nödvändigtvis är kopplade till avsaknaden av information på jiddisch. Men information på jiddisch hade inte skadat,
utan hjälpt!

Är det en slump att det är just för minoritetsspråken jiddisch och romani som översättningar släpar efter? Kan det finnas kvardröjande antisemitiska och antiziganistiska undertoner som har gjort att myndigheterna under 20 år struntat i att skaffa översättningskapacitet?

Vi i Föreningen Fjärde Världen kräver att regering och Riksdag nu tillsätter en utredning för att klargöra detta och att representanter för judiska och romska organisationer medverkar!

Styrelsen i Föreningen Fjärde Världen.


Fakta om Fjärde Världen

– Samer, indianer och andra ursprungsfolk
– Minoritetsfolk, även i Europa
– Vad vi kan lära av varandras kulturer
– Arbetet mot rasism och krig- För kulturell mångfald

Den fjärde världen omfattar idag 370-600 miljoner människor beroende på hur man räknar. De finns representerade på alla kontinenter och innefattar bl.a. indianerna i Nord- Mellan- och Sydamerika, aboriginerna i Australien och Nordeuropas samer. De flesta finns i Syd- och Sydostasien, Stilla havets övärld, Kina, samt Sibirien och Afrika

Redaktionen
Redaktionen@dikko.nu