Samrådsmöte som var ett informationsmöte på Södertörns högskola

Södertörns högskola

Den 14 december var det ett samrådsmöte på Södertörns högskola. Mötet var i hybridform, alltså vissa deltog på plats och andra via länk. DIKKO var med via länk.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Själva mötet handlade inte så mycket om samråd utan var mer ett informationsmöte. Där Södertörns högskola informerade och synliggjorde det arbete som sker inom högskolans verksamhet och i samverkan för att främja den nationella strategin för romsk inkludering. Här presenterades och diskuterades den nya brobyggarutbildningen på uppdrag av Socialstyrelsen, Kritiska romska studier delgav en del av den forskning och kursverksamhet som genomförs, Kungliga Biblioteket presenterade och diskuterade romsk litteratur i nationella katalogen Libris.

Den 7 december bjöd Södertörns högskola in till öppet samråd kring de romska regeringsuppdragen och, med mycket kort varsel, den14 december hölls mötet.

Tanken var att det skulle vara en dialogmöte där vi skulle prata om regeringsuppdragen som Södertörn har. Men regeringsuppdragen berördes ytterst lite och då mer som information. Precis som på förra årets möte.

Antiziganism och de två regeringsuppdragen diskuterades på Södertörns högskola den 9 december 2022

På en direkt fråga från DIKKO om hur många fastanställda romer det finns på Södertörn berättade man att det fortfarande inte finns en enda som är fastanställd. Det var samma svar som förra året. Det samma gäller den utbildning som skolan ska ha i romani chib, vilket är ett uppdrag från Kulturdepartementet, som nu har planerats i 10 års tid Något som kan te sig lite märkligt att en högskola som har speciella medel på över 40 miljoner kronor från socialstyrelsen och öronmärkta pengar från Kulturdepartementet inte har kunnat ordna. Vi får se om det ser likadant ut nästa år när de får samma frågor.

Socialstyrelsen kanske behöver granska och ställa lite högra krav på högskolan.

Sen vill vi på DIKKO ändå passa på att gratulera Jan Selling som är den första person som förärats titeln ”Professor i kritiska romska studier”, en helt unik titel. Och ett stort grattis till Södertörn som har Jan Selling bland sina anställda, som högskola måste det vara en fjäder i hatten att ha en så kompetent medarbetare.

Nästa år kanske det till och med kan bli ett samrådsmöte och inte ett informationsmöte.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Oppet-samrad-Reg-uppdr-romani-chib-231214-utskickLadda ner
Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Samradsmote-brobyggarutbildning-231214Ladda ner

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS