Södertörns högskola bjuder in till öppet samråd kring de romska regeringsuppdragen

Södertörns högskola

Med kort varsel inbjuder Södertörns högskola till möte. Södertörns högskola har två regeringsuppdrag som berör minoritetsspråket romani chib. Det ena regeringsuppdraget (U2022/03420) syftar till att främja undervisning i och på minoritetsspråket romani chib i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan.

Källa: Södertörns högskola
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Det andra regeringsuppdraget (KU2022/00584) har fokus på att stärka och utveckla revitalisering av romani chib, det vill säga språket i alla dess varianter. En del i regeringsuppdragen är att samtala med de som är intresserade av att bidra till dessa frågor. Med målet att bidra till förändring och lika möjligheter för romska barn och ungdomar framöver är det viktigt att sprida vad som pågår vid högskolan i
nuläget och få möjlighet att tillsammans reflektera kring arbetet framåt.

Agenda

 • Mötet inleds av Anders J. Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen
 • Representanter från Södertörns högskola berättar om aktuellt arbete
 • Öppet samtal, möjlighet för frågor och förslag från deltagare i mötet

  Datum och tid: Torsdag 14 december kl. 15-17
  Mötet sker digitalt via zoom-länk som skickas när du anmält dig.

  Anmälan senast den 13 december via länk: Anmälan till Öppet samråd 2023

  För frågor tveka inte att kontakta romskt.regeringsuppdrag@sh.se
  Reseersättning eller arvode utgår inte.

  Varmt välkomna!
  Anders J Persson
  Akademiska ledare
  Lärarutbildning vid Södertörns högskola

redaktionen@dikko.nu

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Inbjudan-Oppet-samrad-14-dec-2023Ladda ner

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS