Södertörns svar på debattartikeln: Södertörn-modell för samråd

DIKKO kollage

En debattartikel beskriver skribentens egna åsikterna i texten.

I debattartikeln, Södertörn-modell för samråd?, som publicerades den 8 februari 2023 har föreningar och aktörer en del frågor om Södertörns högskola. Södertörns högskola inkom med en Replik på debattartikeln: En Södertörn-modell för samråd? och därefter kom ett Svar på replik till debattartikel: En Södertörn-modell för samråd? För att nu avslutas med ytterligare ett svar från Södertörns högskola.

Södertörns högskola har som ambition att upprätthålla en god relation och dialog med de romska grupperna i Sverige vilket självklart inkluderar debattfrågor i publikationer som Dikko. Vad gäller den typ av frågor, som nu publicerats i Dikko, och som till delar bara rör enskilda medarbetare eller ett fåtal intressenter skulle vi helst föra ett samtal direkt med de som berörs. Men eftersom frågeställaren i detta fall inte har en avsändare gör vi ett avsteg från vilka frågor vi brukar kommunicera i massmedia och svarar på några av frågeställningarna nedan. Med det sagt öppnar vi gärna för fysiska möten på högskolan alternativt digitala distansmöten för eventuella ytterligare samtal.

Brobyggarutbildningarna som bedrevs mellan 2012 till 2019 vid högskolan var uppdragsutbildningar som finansierades av Skolverket och Socialstyrelsen. Uppdragsmedel för revitalisering kom 2022 och har därför inte varit möjliga att använda till brobyggarutbildning.

Högskolan har inte använt medel avsedda för lärarutbildningsuppdraget till att söka finansiering till fler brobyggarutbildningar. Brobyggarutbildningarna kommer dessutom enligt Skolverket att ändras till andra typer av utbildningar och förläggas till folkhögskolor. Frågan som handlar om huruvida det skulle ha varit korrekt eller inte, är inte relevant eftersom det inte har gjorts.

Högskolan har inte haft för avsikt att dölja någonting i våra redovisningar. Som vi i tidigare svar meddelat har högskolan för avsikt att forma dialoggrupp/er under våren. De personer som både har sökt jobb hos oss och deltagit i det öppna samrådsmötet bjöds in eftersom mötet låg i nära anslutning till en intervju då samrådsmötet kom på tal. Vi har inte kopplat det på något vis till själva rekryteringen och det var inte på något sätt en del av rekryteringen. Men vi ville att de skulle känna sig välkomna att delta.

Under samrådsmötet användes chattfunktionen och frågor ur chatten lyftes under mötet. Det är olyckligt om någon har upplevt att deras synpunkter via chatten inte har tagits tillvara. Det kommer en skriftlig återkoppling på mötet. Vi beklagar att den inte kommit tidigare. Rekryteringen av uppdragssamordnarna har inte varit dold. Tjänsterna har utlysts och ett inlån av personal med relevanta kompetenser har gjorts från en annan institution på högskolan. Det har varit möjligt för alla intresserade att söka tjänsterna.

Högskolan följer regelverket för statliga anställningar. Det vill säga Lagen om offentlig anställning,
anställningsförordningen tillsammans med de interna riktlinjer som högskolan har. Som framgick under samrådsmötet är det fler än uppdragssamordnarna som kommer att arbeta med uppdragen. För att skapa exempelvis en lärarutbildning kommer flera personer med gedigen kunskap om lärarutbildning att delta i arbetet och för att underbygga arbetet vetenskapligt arbetar forskare med gedigen kunskap i romska studier med forskning.

KENNETH WALL KOMMUNIKATIONSCHEF 
Kommunikationsavdelningen 


redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS