Natten den andra augusti 1944 drevs 4 000 Resande/Romer mot döden

Natten mellan andra och tredje augusti 1944 mördades de sista 4 000 kvarvarande Resande/Romerna i förintelselägret Auschwitz-Birkenau i södra delen av det tyskockuperade Polen.

Magasin DIKKO tar ställning för begreppet Förintelsen av romer

Resande/romer har genom tiderna försökt att uppmärksamma den Förintelse som Resande/Romer utsattes för under nazismens styre. Staten måste sluta stoppa huvudet i sanden och erkänna Förintelsen av Romer och behandla Förintelsen av Romer på samma sätt som judarna. Det är oerhört viktigt för minoriteten Romer att inkluderas i det historiska förloppet, tillsammans med andra som föll offer för Hitlers ideologi och hans försök att skapa den rena ariska rasen. Först då kommer det avsättas pengar för forskningen kring Förintelsen av Romer.

Natten mellan den andra och tredje augusti drevs de kvarvarande Resande/Romerna likt en trög massa mot sin död i gaskamrarna i Auschwitz-Birkenau; på order av SS-Oberstormführer Otto Moll, kommendanten för Auschwitz-Birkenau II Josef Kramer, och lägerchefen Hans Schwarzhuber.

Jan Selling, docent i historia och ämnessamordnare för romska studier vid Södertörns högskola, skrev nyligen i en artikel i DN att:

Den bisarra kombinationen av förakt och fascination kommer kanske tydligast fram i ett citat av Josef Mengele, som dagen efter att han skickat 4 000 romer i döden inspekterade de tomma romska barackerna i Auschwitz den 3 augusti 1944 och utbrast: ”Synd ändå på all romantik kring zigenarlägret”.

Offren bestod av framförallt äldre och sjuka, men även kvinnor och barn. Judiska vittnen har berättat att de 4 000 Resande/Romerna gjorde motstånd men att SS-soldaterna tvingade dem under hugg och slag med eldvapen nära till hands att gå på led mot sin egen död. När de dött brändes de i ugnarna och de som inte fick plats där brändes i stora gropar. 

Tyst protest – Regeringen förnekar förintelsen av Romer

Att uppmärksamma Förintelsen och dess offer är viktigt, men genom att uppmärksamma våra speciella och officiella dagar berättar vi också att vi är och har varit en del av den historia som finns i Sverige, Europa och världen.

2 Augusti: Minnesdagen för Förintelsen av romer

Under Förintelsen uppskattas en halv till en miljon Resande/Romer ha mördats. Denna grupp var icke-existerande, osynliga människor, vilket gjorde att de aldrig blev införda på några listor. De fanns inte med i någon statistik. Det gör att forskarna idag är osäkra om det exakta antalet men de gör en uppskattning att ca 500 000 Resande/Romer mördades under Förintelsen, i den mån det forskats alls på Resande/Romer kopplat till Förintelsen. Kanske var det fler då vi idag vet att många Resande/Romer likviderades på plats och aldrig kom med tågen till förintelselägren.

Att Sverige inte erkänner den Resande/Romska Förintelsen spiller över på vår samtid och kanske är det därför man förhalar beslutet om en Resande/Romsk myndighet.

Resande/Romers lidande började inte under Förintelsen utan långt tidigare. Det handlar om århundraden förföljelser och trakasserier. Resande/Romer har hållits utanför samhällets gemenskap och fått leva i utkanten av samhällena, majoritetssamhället har föraktat och misstänkliggjort dem och blivit behandlade som andra klassens medborgare.

Sverige har fortfarande en del kvar att göra innan man uppnår den plan som antog om att alla Resande/Romer innan 2030 skulle känna att det finns:
jämlikhet, inkludering, delaktighet, utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård samt boende och grundläggande tjänster.

Kanske ska man börja med att erkänna den Förintelsen av Romer och skapa en myndighet för Resande/Romska frågor.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS