Nyheter| Föreläsning på Förintelsens minnesdag – med Jon Pettersson

Minnesmärke över europeiska romer som mördats under nazismen. Berlin, Tyskland. Foto: Wikimedia Commons

Förintelsens minnesdag med Jon Pettersson. Hör Jon Pettersson från Frantzwagner-sällskapet tala om romer som offer i förintelsen.

MÅNDAG 27 JANUARI KL 17.30

Plats

Stadsbiblioteket Gävle, SLOTTSTORGET 1
Gävle 802 50Tillgängligheter 

Arrangör

Gävle Bibliotek

Kostnad Gratis

Frantzwagner Sällskapet

Föreningen startade 2013 i Helsingborg av ättlingar till Peter Frantzwagner eller Frenswegener. Frantzwagner invandrade via Danmark till Sverige via Skåne under slutet på 1600-talet. En mycket stor del av dagens romanifolk är på något sätt ättling till Frantzwagner och hans närmsta familj.

Frantzwagner Sällskapet verkar för att bevara det språkliga och kulturella arvet från våra anfäder. De verkar för att bevara och sprida en nyanserad bild av vår rättmätiga historia. Frantzwagner Sällskapet verkar för att revitalisera svensk romani. 

Frantzwagner Sällskapet verkar för att vi såsom egen grupp inom den nationella minoriteten romer ska ges möjlighet att åtnjuta våra språkliga och kulturella rättigheter. Rättigheter som vi har genom Europarådets ramkonvention om skydd för minoriteter, den Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk samt gällande minoritetslagstiftningen.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu