Staten måste sluta stoppa huvudet i sanden och erkänna Förintelsen av Romer

Demonstration utanför Malmökonferensen Remember React, Förintelsekonferensen Fotograf: Tova Nyberg (c) Tehara Media

Regeringen har tillsatt en kommitté för att utreda om förnekandet av Förintelsen ska vara straffbart. Uppdraget ska redovisas senast den 20 april 2023.

Det kan alltså bli förbjudet att förneka Förintelsen. Man har tillsatt en parlamentarisk kommitté med företrädare från riksdagspartierna för att utreda frågan. Förintelse­förnekandet är sedan länge straffbart i flera europeiska länder och kan ge långa fängelsestraff.

Magasin DIKKO tar ställning för begreppet Förintelsen av romer

Om utredningen ska bli trovärdig måste Romer inkluderas i Förintelsebegreppet.

Gör inte staten samma sak som Förintelseförnekarna om man inte erkänner den Romska Förintelsen som en del i Förintelsebegreppet? Att förneka Förintelsen av Romerna gör att rasismen fortsätter och antiziganismen att frodas. Att erkänna den Romska Förintelsen skulle inte bara påskynda en läkningsprocess i samhället utan det skulle bidra till att övervinna rasismen. Det skulle också innebära att den forskningen som idag saknas kring den Romska förintelsen skulle bli av och det innan alla ögonvittnen har gått ur tiden.

Förintelsens överlevare uppmanar alla resande/romer att göra motstånd!

Förföljelsen och mordet av Europas Romska minoriteter (roma, sinti och andra romska grupper) ägde rum samtidigt och på många av de platser där nazisterna genomförde folkmordet på judarna under Förintelsen. Det var samma aktörer som ansvarade för våldet (tyska SS-trupper, polis och lokala medarbetare). Likheterna är större än olikheterna och därför borde folkmordet på Romer ingå i Förintelsebegreppet. Den romska minoriteten tvingades inte bara till slavarbete, utan utsattes för medicinska experiment och torterades. Doktor Josef Mengele som kallades för ”dödsängeln”, valde påfallande ofta ut personer från den Romska minoriteten, många var barn och flera var tvillingar. Han tvingade dem genomgå omänskliga experiment som ofta ledde till döden.

Romerna känner sig inte inkluderade i forumet för Förintelsen i Malmö

När koncentrationslägret Auschwitz befriades den 27 januari 1945 fanns det inga romer kvar, i augusti under ”zigenarnatten” hade de kvarvarande 3000 fångarna från den Romska minoriteten gasats ihjäl. Totalt fanns omkring 23 000 romer i den så kallade ”zigenaravdelningen” i Auschwitz, omkring 20 000 av dessa dödades, dog av svält, eller av de medicinska experiment som nämns ovan. Men alla Romer dig inte i förintelselägren många kom aldrig så långt utan dödades innan de en hunnit kliva på tågen. Något som gör att ingen egentligen vet hur många av den Romska minoriteten som förintades.

Det systematiska utrotandet av Romska minoriteten (porajmos) var precis lika effektivt som Förintelsen av Judar. Ungefär hälften av alla i den Romska minoriteten som bodde i Europa mördades i förintelselägren eller dödades på annat sätt. Förintelselägren spelade en central roll i Förintelsen. Idag är den 2 augusti den dag man hedrar den Romska minoriteten som genomlevde det fasansfulla som hände i förintelselägren.

2 Augusti: Minnesdagen för Förintelsen av romer

1982 erkände Västtysklands förbundskansler Helmut Schmidt att den Romska minoriteten jämte judarna var de rasmässigt definierade grupper som Förintelsen hade fokus på.1989 uttalade FN sig och slog fast att den Romska minoriteten förintats under andra världskriget baserat på sin sin etniska tillhörighet.1997 höll den Tyska förbundspresidenten Roman Herzog ett historiskt viktigt tal där han beskrev dimensionen av nationalsocialismens förbrytelser mot den Romska minoriteten med följande ord:

Förintelsen av romerna hade samma motiv som raslärorna, samma uppsåt och samma avsikt att planmässigt och slutgiltigt förinta som när det gällde judarna. Romerna blev på samma bevekelsegrunder systematiskt och familjevis från barn till gamla mördade av nationalsocialisterna.

arkiv.minoritet.se

När man nu planerar att göra det förbjudet att förneka Förintelsen och göra det möjligt åtala de personer som bedriver propaganda för att förneka Förintelsen och främjar hat mot Judar för hets mot folkgrupp måste man även erkänna den Romska Förintelsen.

Att förneka Förintelsen kan vara hatpropaganda För den som har överlevt ett folkmord eller berörs av det på annat sätt kan det vara en oerhörd kränkning att höra någon påstå att folkmordet inte har ägt rum. Det gäller i synnerhet när förnekandet inte sker av okunskap utan i själva verket syftar till att kränka eller hetsa mot den grupp som drabbats av folkmordet i fråga. Så är fallet med många av de felaktiga uppgifter om Förintelsen som har cirkulerat under lång tid.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
kriminalisering-av-fornekande-av-forintelsen-och-av-vissa-andra-brott-dir.-202187Ladda ner

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS