Debatt| Rasismen i Sverige jämförbar med USA

USA hade och tillämpade, apartheidlagstiftning, fram till 70-talet. Här skiljer sig inte Sverige och USA sig åt, för Sverige hade också samma typ av rasistiska lagstiftning fram till 70-talet. Den var bland annat riktad mot resande och romer.

Sanningskommission det enda rätta

I Sverige och USA förbjöd man ursprungsbefolkningen att tala sitt språk och tvångsförflyttade dem. I Sverige har det främst handlat om samer när det gäller tvångsförflyttningen, även om andra minoriteter också drabbats av detta. Språkförbudet drabbade fler än samerna i Sverige, resande, romer och finnar var några av dessa som inte fick prata sitt modersmål. I Sverige tvångsomhändertog man barnen och tvångssteriliserade vuxna bland resande och romer i ett försök att eliminera dessa.

Slaveriet fanns kvar till fram till 1865 i USA. I Sverige har slaveriet formellt inte funnits sen vikingatiden. Förutom i den svenska kolonin St. Barths på 1700-talet och början av 1800-talet. Däremot så hade Rumänien slavar lika länge som USA, fast var det romer som var förslavade, något som sällan talas om.

Sveriges historia är olik USA:s men den är också en rasismens historia. Rasismen i Sverige har aldrig varit lika omfattande och utbredd som i USA, den har aldrig utgjort ett fundament i Sveriges historia, men den har alltid funnits där. Tydligast visade den sig under nazismen och fascismen på 30-talet med rasprofilering, skallmätningar, omhändertagande av barn och steriliseringskampanjer.

Ingen röst, ingen framtid. Resande/romer en av de största minoriteterna i Europa

Sverige har också haft incidenter som liknar USA:s lynchningar av svarta, exempelvis angreppen på resande i Jönköping år 1948. Samhället i USA har genomsyrats av rasism på ett helt annat sätt än i Sverige. Segregationen i Sverige har varit stor precis som de ekonomiska klyftorna men de är ändå inte i närheten av hur det har sett ut/och ser ut i USA. Det går inte att jämföra Sverige med USA när det kommer till rasism, segregation och klasskillnader, för där är olikheterna större än likheterna.

I Sverige finns det finns flera konkreta exempel på rasism hos polisen, till exempel har vi romregistret i Skåne 2013, där nästan 5 000 romer registrerades. I det fallet fastslog domstolen att det registret var baserat enbart på etnisk grund. Sen fanns projektet Reva under 2013, där gjordes inre utlänningskontroller och människor stoppades utifrån sitt utseende.

Vi måste prata om den ökande antziganismen i Europa

Januari i år, 2020, fick Sverige krav från FN:s råd för mänskliga rättigheter att arbeta mot etnisk profilering inom polisen. Tidigare 2018 har en rapport från FN:s rasdiskrimineringskommitté också tagit upp detta. 

2017 gjordes en studie om likheter och skillnader i polisbemötande som förekommer mellan olika etniska minoriteter och grupper som rasifieras. Studien heter Slumpvis utvalda -ras/etnisk profilering i Sverige och gjordes av Civil Rights Defenders i samarbete med Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, författare Leandro Schclarek Mulinari. Där menar man:

I den offentliga debatten har frågor om ras/etnicitet en framträdande plats. Vissa försöker tona ner dess roll, andra förstår den som central. De informanter som tillhör etniska minoriteter och grupper som rasifieras är medvetna om att de bemöts på ett misstänkliggörande sätt till följd av hur de läses på specifika platser, i specifika situationer. Detta sker också när informanterna själva är utsatta för brott. Polisen måste därför undersökas som en institution som upprätthåller ojämlika maktförhållanden genom ras-/etnisk profilering.

Det finns rasistiska partier i Sverige som använder sig av en rasistisk retorik. I samband med att folk solidariserar sig med de svarta i USA säger till exempel Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand att ”Sverige är som ett tattarläger”. ”Tattare” är ett förlegat och rasistiskt ord för Resandefolket och används av Kasselstrand som något negativt. De personer som gör den typen av uttalande tillhör ofta de marginaliserade partierna medans i USA är de rasistiska uttalanden tydligare bland annat från deras egen president, Donald Trump, som ofta uttalar sig rasistiskt på twitter.

Trump har bland annat fått kritik för twitterinläggen, där han beskriver demokraten Elijah Cummings distrikt i Baltimore som ”äckligt och invaderat av råttor”. En tweet som skrevs bara några veckor efter hans utspel om att fyra amerikanska icke-vita kongresskvinnor borde ”åka tillbaka dit de kommer ifrån”.

Det finns strukturell rasism i Sverige men den är inte på samma nivå som den i USA. Det samma gäller rasismen inom polisen. Visst finns det rasistiska poliser men det är inte i den utsträckning som i USA. Att jämföra Sverige med USA när det gäller polisvåld och rasism är som att säga att havsörnen och älgen är samma djur. Polisvåldet och rasismen är helt klart på två helt olika nivåer.

Därför är det också viktigt att Sverige solidariserar sig mot den rasism som är så tydlig i USA.

Eller som en liten flicka skrev på ett plakat:
We said -> Black lives matter
We never said -> Only black lives matter
We know -> All lives matter
We just need YOUR HELP with #blacklivesmatter for black lives are in danger

Roger Hedström
Britt-Inger Hedström Lundqvist – britt-inger@dikko.nu