Magasin DIKKO tar ställning för begreppet Förintelsen av romer

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. Foto Tommy Magnusson

Vi på magasin DIKKO har bestämt oss, tillsammans med flera andra, att hädanefter använda begreppet Förintelsen av romer istället för ”folkmordet av romer” som ett ställningstagande för var vi står.

När vi talar om Förintelsen menar vi oftast det systematiska utrotande av judarna som skedde i nazityskland. Det pratas sällan om att Förintelsen lika mycket handlade om ett systematiskt utrotande av resande/romer.

Förföljelsen och mordet av Europas romska minoriteter (roma, sinti och andra romska grupper) ägde rum samtidigt och på många av de platser där nazisterna genomförde folkmordet på judarna under Förintelsen. Det var samma aktörer som ansvarade för våldet (tyska SS-trupper, polis och lokala medarbetare). Likheterna är större än olikheterna och därför ska folkmordet på romer ingå i Förintelsen.

Det systematiska utrotandet av resande/romer (porajmos) var precis lika effektivt som Förintelsen av judar. Ungefär hälften av alla resande/romer som bodde i Europa mördades i förintelselägren eller dödades på annat sätt. “Zigenarnatten” den 2 augusti är natten då nazityskland avrättade tusentals resande/romer i förintelselägret Auschwitz. Förintelselägren spelade en central roll i Förintelsen. Den 2 augusti är en dag för att hedra de resande/romer som genomlevde det fasansfulla som hände i förintelselägren. Det är dags att inkludera i begreppet Förintelsen av romer i allas vårt språkbruk.

Nu är det år 2021 och Sverige bjuder in till en ny internationell konferens om Förintelsen och antisemitism. Förutom avsaknaden av den resande/romska Förintelsen i Löfvens pressmeddelande, så ska det bli intressant att se på vilket sätt resande/romer ska bli representerade under konferensen. Antisemitismen är ett stort problem på många håll i världen, inte bara i Sverige. Men antiziganismen är också ett stort problem som negligeras av många. Det är som om antiziganismen inte existerar trots att den växer runt om i Europa.

Dikko +PLUS | Varför osynliggörs den romska Förintelsen?

Ord betyder olika, ord gör skillnad och ord kan vara en maktfaktor eller det som gör hur människor betraktas. Därför är det viktigt att Förintelsen av romer blir ett begrepp som används så att de som mördades ska få den upprättelse de är värda och inte hamna i skymundan. Det är också viktigt för vår samtid och för hur framtiden ska se ut, till exempel så borde resande/romer ha en självklar plats i en internationell konferens om Förintelsen som Sverige står värd för.

Redaktionen på magasin DIKKO har nu förklarat varför vi som tidning har gjort detta ställningstagande och kommer hädanefter använda begreppet Förintelsen av romer.

Britt-Inger Hedström Lundqvist, ansvarig utgivare
Linda Lundqvist, chefredaktör
Kurt Magnusson, kulturansvarig
Jack Rosell, webbansvarig/försäljningsansvarig
Johanna Olsson, korrekturläsare
Liisa Lundqvist, revisor

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS