Insändare| Vi minns! – Alla drabbade grupper på Malmö Undgomscentral

Bild: Malmö Ungdomscentral

Malmö Ungdomscentral har i samarbete med Studiefrämjandet anordnat en minnesdag den 27 januari för alla drabbade grupper under förintelsen. Östra Grevie folkhögskola kom till arrangemanget med sina 70 gymnasieelever. Programmet innehöll korta tal om judar, romer, Jehovas vittnen, politiska motståndare, funktionsnedsatta och homosexuella. Dagen gav en hel bild av förintelse.

Programmet var riktad till eleverna från Östra Grevie folkhögskola så att de skulle få information om alla drabbade grupper. Tanken var att dessa korta tal skulle sätta igång tankar som sen kan fördjupas i skolan och privat.

Dagen inledes med att Mirsad Sahiti från Malmö Ungdomscentral och Claudia Rebeggani från Studiefrämjandet hälsade alla välkomna. Sen visades en treminuters film om förintelsen som förberedde publiken på vad som skulle komma under dagen med de tankar och känslor som offren från andra världskriget väcker.

Magnus Lunderqvist, ordförande i Region Skånes nämnd sa därefter några inledande ord. Han berömde arrangemanget och betonat att vi behöver prata om och uppmärksamma alla drabbade grupper så att historien inte ska upprepas.

Första talare var Barbro Posner som talade om judar under förintelse. Hon berättade sin egen gripande historia. I fokus var hennes mamma, familj och släkt, hon berättade med en fin kronologi om allt hon upplevt från förintelsens början till hennes födelse i Malmö. Under Förintelsen dog cirka 6 miljoner judar.

Dolly Andersen berättade sen om romerna under förintelse. Hennes tal fick publiken att förstå att man inte fick vara annorlunda under Hitlers regering. Romerna blev förföljda, fängslade och dödade enbart för sin etniska tillhörighet – bara för att de var romer, precis som judarna. Cirka 1,5–2 miljoner romer dödades i den romska förintelsen.

Nästa punkt var reserverad för en grupp som blev förföljd och dödat bara för sin religiösa tillhörighet, Jehovas vittnen. Mirsad Sahiti berättade att vittnena inte ville stödja naziregimen varken med att rösta eller att gå ut i kriget. De ville inte salutera hakkors och hälsa ”Heil Hitler”. Cirka 3500 blev fångade och 1500 dödades på olika sätt. Det var bara vittnen som kunde bli befriade från läger genom att skriva på ett dokument där de bekräftar att inte tillhörde Jehovas vittnen längre.

Programpunkten om politiska motståndare blev tyvärr avbokat. Men programledaren nämnde hur situationen var för dem och gjorde en parallell till andra diktaturer som många i publiken kände igen.

Bild: Malmö Ungdomscentral

Sista talet handlade om drabbade funktionsnedsatta och homosexuella. Glenn Möllergren som arbetar som journalist berättade på ett pedagogiskt sätt hur allt började och att dessa grupper ansågs som mindre värda då deras tillstånd ansågs ärftlig och att de därmed behövde utplånas.

Programmet avslutades med kort sammanfattning av varje punkt och att detta glömmer vi inte för att:

VI MINNS!

Malmö Ungdomscentral tackar Malmö stad och Kulturrådet för deras stöd för denna viktiga dagen.

// Malmö Ungdomscentral

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Dikko:s Malmö redaktion.