Nyheter| Hédi Frieds böcker till Sveriges skolor

Hédi Fried på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm med anledning av att det är 70 år sedan Fredsdagen i Europa. Seminariet har temat "Vägen till Förintelsen". Frankie Fouganthin - Wikimedia Commons

I syfte att öka kunskapen om historien och stimulera till samtal om inkludering och mångfald tillgängliggör Axel Johnson, Forum för levande historia och Natur & Kultur Hédi Frieds böcker ”Frågor jag fått om Förintelsen” samt ”Historien om Bodri” för Sveriges skolor.

2018 gick företaget Axel Johnson, myndigheten Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur samman i ett omfattande projekt och delade ut Hédi Frieds bok Frågor jag fått om Förintelsen, inklusive en lärarhandledning, till alla Sveriges högstadieskolor.

Nu utökas samarbetet och inkluderar även lågstadieklasser, som genom projektet kan beställa boken Historien om Bodri, som riktar sig till yngre barn. Boken är ett samarbete med illustratören Stina Wirsén. Precis som tidigare inkluderar projektet en lärarhandledning, som ska vara till hjälp då klasserna arbetar med böckerna.

Skolan är den viktigaste platsen i kampen för demokratin. Jag hoppas att mina böcker kan hjälpa eleverna att ta till sig historien och väcka frågor om vår samtid, säger Hédi Fried.

Högstadieskolor kan från höstens skolstart kostnadsfritt beställa en klassuppsättning av Frågor jag fått om Förintelsen och lågstadieskolor kan beställa ett exemplar per klass av Historien om Bodri. Projektet omfattar totalt 50 000 böcker.

Inkludering och social sammanhållning är avgörande framtidsfrågor för vårt samhälle. Vi vill bidra till att kunskapen om Förintelsen kan spridas till Sveriges unga genom Hédi Frieds historia. Vi hoppas att de tankar och samtal som uppstår utifrån böckerna kommer att bidra till att ge framtida generationer en ökad förståelse för sammanhållningens värde och intoleransens faror, säger Caroline Berg, styrelseordförande Axel Johnson.

Att olika delar av samhället tillsammans verkar för att överlevandes berättelser från Förintelsen förmedlas till dagens unga är oerhört viktigt. Det ger kraft i arbetet med att värna demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Om Frågor jag fått om Förintelsen
Var man hungrig hela tiden? Drömde ni på nätterna? Kan det hända igen? Boken Frågor jag fått om Förintelsen samlar frågor som Hédi Fried fått under sina år av föreläsningar i skolor. Läs mer om boken här

I en filmad hälsning vänder sig Hédi Fried till alla de elever som arbetar med boken.

Om Historien om Bodri
Boken Historien om Bodri handlar om Hédi Frieds egna upplevelser av Förintelsen. Det är en berättelse om grymhet och sorg men också om kraft och om hopp, skildrat genom kärleken till hunden Bodri. Boken är ett samarbete med illustratören Stina Wirsén. Lär mer om boken här

Om Hédi Fried
Hédi Fried föddes 1924 i staden Sighet och kom efter befrielse från koncentrationsläger i Bergen-Belsen till Sverige. I över trettio år har hon, vid sidan av sitt yrke som psykolog, rest runt i svenska skolor för att tala om sina egna erfarenheter från Förintelsen, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu