Nu överlämnas föremål och berättelser till Sveriges museum om Förintelsen

"Sveriges museum om Förintelsen, till lycka och välgång" vid en symbolisk överlämning av insamlingsprojektet. Johan Landgren, Catherine Hauptman och Petra Mårselius. Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer

Forum för levande historia lämnar nu över insamlade föremål och berättelser från överlevande från Förintelsen och deras anhöriga i Sverige. Insamlingen påbörjades i maj 2021, som en del av uppbyggnaden av Sveriges museum om Förintelsen.

– Sedan uppdraget började har medarbetare vid Forum för levande historia träffat givare över hela landet. Vi vill rikta ett varmt tack till dem för deras generositet med såväl personliga berättelser som med ovärderliga föremål som är en unik kunskapskälla för framtiden. Vi är hedrade över att få bidra till detta viktiga nya museum om Förintelsen, säger Petra Mårselius, överintendent på Forum för levande historia.

I den nya samlingen finns intervjuer med överlevande från Förintelsen, liksom brev, fotografier, textilier, och andra personliga ägodelar såsom en rock, en radio och en resväska.

Runt 200 ärenden har behandlats och berör personer eller grupper som har upplevt propaganda, förtryck, terror och folkmord under den nazityska perioden 1933–1945. Av dessa ärenden omfattar ungefär ett 70-tal sådana föremål som inte är brev eller fotografier. Ett tiotal föremål har anknytning till koncentrations- och förintelseläger.

Delar av det insamlade materialet kommer att visas när Sveriges museum om Förintelsen öppnar sin första utställning i juni 2023. Museet invigdes sommaren 2022 och är under uppbyggnad.

– Vi kan inte bygga upp Sveriges museum om Förintelsen utan hjälp från engagerade privatpersoner, institutioner och organisationer. Därför vill vi rikta ett stort tack till Forum för levande historia och alla som bidragit med ovärderliga minnen, föremål och berättelser. Föremål och berättelser som avslöjar vidden av storskaliga folkmord, men också visar hur historien fortfarande påverkar vanliga människor och deras vardag, säger Katherine Hauptman, Museichef Sveriges museum om Förintelsen.

Sedan 2021 har myndigheten Forum för levande historia genomfört uppdraget att lägga grunden till en samling åt Sveriges museum om Förintelsen. Den 18 oktober avslutades uppdraget. Ett stort antal föremål och berättelser har nu överlämnats till det nya museet som fortsätter insamlingen.

Information om den fortsatta insamlingen hos Sveriges museum om Förintelsen

Mer om insamlingen

Vill du höra mer om föremålen, givarna och insamlingsarbetet?
Kontakta oss för intervjuer med:
Johan Landgren, projektledare för insamlingsuppdraget
Peter Zander, intendent för insamlingsuppdraget
Erik Broberg, intendent för insamlingsuppdraget

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS