2 Augusti: Minnesdagen för Förintelsen av romer

Foto Tommy Magnusson

Natten mellan 2 och 3 augusti 1944 avrättades omkring 3000 romska fångar i det nazityska koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Den andra augusti högtidlighålls varje år minnesdagen för Förintelsen på romer på många håll runt om i världen. Dagen är också officiell minnesdag i EU sedan 2015. Det är en viktig del av romers kamp för upprättelse och erkännande sedan andra världskrigets slut.

Cirka 500 000 av Europas romer mördades under Förintelsen. De föll offer för rasistisk förföljelse av tyska nazister och deras fascistiska allierade. De dog eller avrättades i fång- och förintelseläger, arkebuserades av nazistiska förband eller av lokalbefolkningen i ockuperade områden.

På natten mellan 2 och 3 augusti 1944 mördades de sista 3 000 kvarvarande romerna i förintelselägret Auschwitz-Birkenau i södra delen av det tyskockuperade Polen. Många av dessa tillhörde sintigruppen. Sedan dess har detta kallats för ”Zigenarnatten”.

I Tredje riket utpekades romer som syndabockar för majoritetssamhällets misslyckanden. De påstods vara kriminella och smittospridare. Personer med romskt påbrå avskedades från den tyska krigsmakten och arresterades. I en del ockuperade länder mördade SS romer i massavrättningar. På andra håll tvångsförflyttades de till nazisternas koncentrations- och utrotningsläger.

Alla romerna fick bokstaven Z intatuerat och  placerades i en speciell avdelning där tusentals rutinmässigt gasades eller slogs ihjäl, de som inte mördades dog av sjukdomar, undernäring eller i alla de medicinska experiment som utfördes. Det togs inga hänsyn till om det var vuxna eller barn.

Under Förintelsen mördades närmare en halv miljon romer. Romerna var icke-existerande, osynliga människor vilket gjorde att de aldrig blev införda på några listor. Detta gör att forskarna är osäkra om det exakta antalet. 

Men resande och romernas lidande började inte under förintelsen utan långt tidigare. Det handlar om århundraden av förföljelser och trakasserier. Resande och romer har hållits utanför samhällets gemenskap och fått leva i utkanten av samhällena, majoritetssamhället har föraktat och misstänkliggjort dem.

Forum för levande historia håller en minnesceremoni

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS