Inga romer tillsvidareanställs med regeringsmiljoner för språkfrämjande

Södertörns högskola

Radio Romano tar upp i ett program att Södertörns Högskola inte har anställt några romer tillsvidare på heltid under  de 12 år skolan har haft  särskilda romska  regeringsuppdrag.

Källa: Radio Romano
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Otrygga anstöllningformer ger den romska minoriteten en  signal att det inte lönar sig att satsa på Södertörn menar forskare Solvor Mjöberg Lauritzen, före detta anställd på Södertörn Kritiska romska studier. 

DIKKO har tidigare kritiserat Södertörns högskola för inte använda sina pengar för målgruppen. Samrådsmöte som var ett informationsmöte på Södertörns högskola

”Kompetenskraven är höga och Svenska regeringen ger pengar bara ett ¨år i taget ”  anger ansvarig avdelningsföreståndare Anna Lindqvist som skäl.

Lyssna på hela intervjun här.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS