Stora försämringar för de nationella minoriteterna gällande språk och public service

DIKKO kollage

Språkcentrum för finska, meänkieli, romani och jiddisch kan läggas ner vid årsskiftet. Institutet för språk och folkminnen (Isof) inleder nu förhandlingar med fackförbunden. Samtidigt kan vi läsa att omfattande nedskärningar och politisk styrning väntar public service. SD:s mediepolitik får stort genomslag i regeringens nya utredning.

Text: redaktionen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Isof menar att läget är kritiskt och att de kanske måste lägga ner språkcentrum för de nationella minoriteterna. Språkcentrum är en viktig del i att bevara de nationella minoritetsspråken, för en del av språken är de avgörande för att de ska överleva. Efter tre år tar nu finansieringen slut efter årsskiftet och Isof känner sig tvungna att vidta försiktighetsåtgärder på grund av risken att språkcentrum måste läggas ner. Fyra av partierna vill göra språkcentrum permanenta. Här kan du lyssna till intervjuer med berörda parter på SR: Varningen: Minoritetsspråkens språkcentrum kan läggas ner

Samtidigt kan vi läsa att omfattande nedskärningar och politisk styrning väntar public service. SD:s mediepolitik kan få ett stort genomslag i regeringens nya utredning, menar Jan Scherman i en debattartikel i DN (låst artikel). Om inget görs devalveras SVT:s och SR:s oberoende, bredd och mångfald radikalt.

Public servicekommittén har varit oenig i ett flertal frågor kunde Dagens Media berätta (låst artikel) redan inför de sista sammanträdena för drygt två veckor sedan. Tidigare i veckan publicerade också Journalisten uppgifter om att kommitténs arbete har spruckit och att det inte blir någon bred uppgörelse över blockgränserna. Något som riskerar att påverka den utredning som gjorts och som kommer läggas fram. I debattartikeln i DN (låst artikel) konstaterar Jan Scherman, den före detta TV4-chefen, att splittringen är fullständig och att oppositionen skriver en gemensam reservation.

Här är några av förslagen till förändring:

  • SVT, SR och UR nekas sina krav om ökade anslag. Den årliga uppskrivningen trappas ner till 1 procent, något som inte täcker vare sig inflation eller ökade lönekostnader vilket innebär en nedskärning. SD har tidigare krävt att public serviceskatten ska sänkas.
  • Public service ska också minska sin närvaro på externa plattformar till ett minimum, vilket gör att den yngre publiken försvinner. (Vilket i sin tur gör att barnprogrammen på minoritetsspråken riskerar att minska eller försvinna helt eftersom de inte har så hög lönsamhet).
  • Mot slutet av tillståndsperioden, som löper till den 1 januari 2034, ska de tre bolagen – SVT, SR och UR – samordnas och bilda en enhet.
  • Vidare skriver DN om att speglingsuppdraget  – det vill säga att innehållet i public service ska spegla Sveriges befolkning, till exempel med avseende på geografi, etnicitet, ålder och kön – ska ändras för att bättre tillfredsställa dem inom främst SD och M som misstror public service.

Förslaget läggs fram den 13 maj och ska sedan ut på remiss. Enligt tidningen Journalisten kommer oppositionspartierna att lämna in en reservationstext och ett särskilt yttrande den 13 maj. Tidöpartierna kommer lägga ett eget förslag, sen kommer det en gemensam reservation från S, V, MP och C samt fyra särskilda yttranden, som det ser ut idag.

När förslaget sen går ut på remiss så kommer de olika remissinstanserna granska förslaget innan det kommer gå till ett beslut som kommer ligga till grund från 2026 till 2033.

Det kan vara viktigt att veta att även om man inte står med som remissinstans så kan föreningar eller andra sammanslutningar och privatpersoner lämna in yttranden om förslaget. DIKKO kommer beskriva vart man kan skicka sitt yttrande som förening eller andra sammanslutning och privatperson i kommande artiklar. DIKKO kommer följa upp det som händer inom public service och Isof.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS