Vill du skriva, eller vet du nåt som behöver uppmärksammas? Kontakta oss på DIKKO

DIKKO kollage

Vi tar gärna emot tips om det som händer i vårt samhälle, eller hos våra olika myndigheter, så som samråd, olika initiativ, delaktighet, eller om det sker orättvisor på nåt sätt, men också vid maktmissbruk. Sen vill vi gärna berätta om det händer nåt glädjande eller engagerande.

Vill du skriva själv så är du också välkommen att ta kontakt med oss. Vi tar gärna in din berättelse.
Här kan du få tips för skrivandet: Vill du skriva en artikel? Här kan du hitta HUR du kan skriva

Ibland har vi olika teman och just nu tittar vi lite extra på språket och samråd i landet. De artiklarna hittar du under VI MÅSTE VÅGA PRATA OM SPRÅKET och DIKKO GRANSKAR SAMRÅD ROMER

Du kan skriva på svenska, norska eller engelska.

Hör av dig till redaktionen@dikko.nu eller ring 076 844 51 61

Fakta om DIKKO

Vänder man sig till magasin DIKKO eller media i allmänhet så har man meddelarfrihet – det innebär att alla har rätt att vända sig till media och lämna uppgifter. I meddelarfrihet ingår anonymitetsskydd, – det vill säga att om man vill vara anonym när man lämnar in tips får inte källan avslöjas. Det finns också ett efterforskningsförbud – vilket innebär att allmänheten inte får göra efterforskningar om vem som lämnat uppgifter eller straffa den som lämnat uppgifterna till media (repressalieförbudet). Det är viktigt att alla som på något sätt bidrar till en artikel, i magasin DIKKO eller media i allmänhet, kan känna sig trygg i att delta.

Vi på magasin DIKKO anser att det är viktigt att skriva om de svåra frågorna och att integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i alla avseende vi kan. Detta är något som genomsyrar vårt arbetssätt på magasin DIKKO. Vi har beslutat inom redaktionen att ha fokus på alla minoriteter. Det är viktigt att se att det även finns minoriteter inom minoriteten. Vi ser mångfald som en resurs och jobbar aktivt för social jämlikhet, mot diskriminering och antiziganism genom att lyfta frågor som berör dessa områden på ett naturligt och inkluderande sätt. Vi försöker ha en bred representation utifrån kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ålder, etnicitet och klass i det arbetet som vi gör.


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS