Nu kan du bli visiterad utifrån ditt klädval

DIKKO kollage

Från 28 mars 2024 införs visitationszoner där du kan bli visiterad baserat på din klädstil och ingen undantas, inte ens barn!

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Nu är det klubbat och det är ingen hemlighet vilka områden som kommer drabbas mest av detta förslag. När det kommer till att genomföra visitationszoner verkar regeringen ha vara väldigt bråttom. Det där med risk och konsekvensanalys har man kastat överbord.

Genomförandet av visitationszoner riskerar att leda till ren och skär rasism. Visitationer, inom en av polisen bestämd säkerhetszon, måste, enligt lagförslaget, ske på sakliga skäl, även om inte behövs någon konkret brottsmisstanke. Etnisk profilering är dock förbjuden. Däremot kan man komma runt det genom att visitationerna sker på annan profilering, så som klädsel, om ett gäng till exempel är känt för att använda en viss typ av klädsel är det fritt fram med visitering. Inom zonen har polisen rätt att kroppsvisitera personer, inklusive barn, och undersöka bilar i jakt på vapen eller sprängämnen oavsett om misstanke för brott föreligger eller inte. Genomförandet kommer göra vanliga människor till offer för regeringens politik och skapa mer stigmatisering och förakt mot polisen.

Regeringen: Visitationszoner införs i mars

Justitieminister Gunnar Strömmer vill ha visitationszoner trots risk för etnisk profilering

Regeringen tror att det kan bli ökad risk för etnisk profilering med visitationszoner. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer i Morgonpasset i P3. Trots det så genomför man förslaget om visitationszoner. Något som även diskrimineringsombudsmannen (DO) ser det som sannolikt att personer kan komma att visiteras på grund av sin etniska tillhörighet.

Problematiken med zonerna är att de kopplas ihop med geografiskt avgränsade områden. Vilket inte motsvarar hur kriminaliteten ser ut.

Förslagen som nu genomförs bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som en del av Tidöavtalet. Samtidigt som beslutet tas om visitationszoner så KU-anmäls Justitieminister Gunnar Strömmer (M) ännu en gång för sin hantering av förslaget om visitationszoner, den här gången av Centerpartiet, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Förra gången var det Miljöpartiet som anmälde justitieministern till KU den 24 januari då handlade det om den brådska som regeringen uppvisade i införandet av visitationszoner i Sverige. MP menade att beredningen av lagförslaget äventyrar rättssäkerheten och kan bryta mot grundlagen.

Andra kritiker är Civil Right Defenders som ger kritik mot förslag om visitationszoner och Diskrimineringsombudsmannen varnar för att förtroendet för polisen riskerar att sjunka när förslaget införs. Även Bris har regerat på att införandet av visitationszoner. De menar att de riskerar att öka diskrimineringen och stigmatiseringen av barn som lever i Sveriges utsatta områden och understryker vikten av att inte inför en lagstiftning som befäster en redan existerande problematik.

Fakta: Lagförslag om säkerhetszoner

  • Polisen får fatta beslut om att upprätta tillfälliga säkerhetszoner.
  • Beslutet får gälla i högst två veckor, men kan förnyas
  • Beslut för överklagas till förvaltningsdomstol
  • Polisen är skyldig att på sin hemsida och på annat sätt informera om beslut om säkerhetszoner
  • Integritetskränkningen ska avvägas mot nyttan av att inrätta en zon – åtgärden ska vara proportionerlig
  • Zonen ska vara tydligt geografiskt avgränsad
  • Inom zonen får personer kroppsvisiteras och bilar genomsökas utan konkret brottsmisstanke
  • Ingripande måste dock fortfarande ske på sakliga skäl

Källa: Justitiedepartementet

redaktionen@dikko.nu

Fakta om DIKKO

Vänder man sig till magasin DIKKO eller media i allmänhet så har man meddelarfrihet – det innebär att alla har rätt att vända sig till media och lämna uppgifter. I meddelarfrihet ingår anonymitetsskydd, – det vill säga att om man vill vara anonym när man lämnar in tips får inte källan avslöjas. Det finns också ett efterforskningsförbud – vilket innebär att allmänheten inte får göra efterforskningar om vem som lämnat uppgifter eller straffa den som lämnat uppgifterna till media (repressalieförbudet). Det är viktigt att alla som på något sätt bidrar till en artikel, i magasin DIKKO eller media i allmänhet, kan känna sig trygg i att delta.

Vi på magasin DIKKO anser att det är viktigt att skriva om de svåra frågorna och att integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i alla avseende vi kan. Detta är något som genomsyrar vårt arbetssätt på magasin DIKKO. Vi har beslutat inom redaktionen att ha fokus på alla minoriteter. Det är viktigt att se att det även finns minoriteter inom minoriteten. Vi ser mångfald som en resurs och jobbar aktivt för social jämlikhet, mot diskriminering och antiziganism genom att lyfta frågor som berör dessa områden på ett naturligt och inkluderande sätt. Vi försöker ha en bred representation utifrån kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ålder, etnicitet och klass i det arbetet som vi gör.


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS