Nyheter| Amnesty International driver kampanjen ”Också människa”

©Amnesty International

INRIKES| På sin fb-sida skriver Amnesty:

JUST NU diskuterar många kommuner att införa olika typer av tiggeriförbud.

De som tigger i Sverige har inte valt att bli diskriminerade och leva i fattigdom i sina hemländer. Ett tiggeriförbud har ingen annan funktion än att kriminalisera fattiga, så att människor ska slippa möta dem i sin vardag. Att förbjuda människor att be om hjälp är en människorättskränkning!

Skriv under vårt brev där vi kräver ett NEJ till tiggeriförbud! Vi kommer att skicka brevet till de kommuner där tiggeriförbud diskuteras.

Amnesty har granskat situationen för utsatta EU-medborgare i Sverige, och deras rapport visar på omfattande kränkningar. Utsatta EU-medborgare saknar tak över huvudet, tillgång till sjukvård, vatten och sanitet och blir bortkörda av polisen. Därför har de startat kampanjen “Också människa”. Där de kräver att svenska myndigheter lever upp till sina rättsliga åtaganden och garanterar att mänskliga rättigheter gäller för alla, alltid.

Kampanjen Också människa bygger på Amnestys rapport Sweden: A Cold Welcome. Human rights of Roma and other “vulnerable EU citizens” at risk. Rapporten riktar ett antal krav till den svenska regeringen, till kommuner och landsting och till den svenska polisen.

I korthet:

Alla människor ska ha tillgång till boende och ingen ska tvingas sova utomhus. Det är rättigheter som omfattar alla människor. De är inte kopplade till medborgarskap eller uppehållsrätt. Vårt krav är att det ska finnas långtidshärbärgen i alla kommuner. Det är en realistisk åtgärd som inte tar orimliga resurser i anspråk. Det ska också finnas socialt stöd kopplat till dessa boenden så att människor kan få hjälp att komma in i det svenska samhället och hitta försörjning.

Alla människor ska ha enkel tillgång till vatten och sanitet, även om de inte har ett ordnat boende. Det ska finnas vattenkranar och mobila toaletter överallt där människor sover, exempelvis i tillfälliga bosättningar. Detta som provisorisk åtgärd i avvaktan på en mer långsiktig och hållbar lösning.

Utsatta EU-medborgare ska ha tillgång till subventionerad sjukvård, åtminstone på samma villkor som de som brukar kallas papperslösa. Den rätten ska tydligt förmedlas till all vårdpersonal, och även göras tillgänglig för gruppen.

Polisen i Stockholm ska omedelbart sluta köra bort personer som tigger om de inte faktiskt stört ordningen. Att tigga är inte olagligt och kräver inget tillstånd. Att ingripa mot personer som inte utgör en reell ordningsstörning är inte att upprätthålla lag och ordning – det är trakasserier. Sveriges rikspolischef bör tydligt uttala att ingripande mot människor som inte stör eller bryter mot lagen är oacceptabelt, och att polisen ska skydda, inte trakassera, utsatta människor. 

Vill du skriva under Skriv under deras aktion här!

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu