Positionell asfyxi: Att kväva barn

År 1995 dog Osmo Vallo i Karlstad av den fasthållning som polisen använde sig av. Fallet Osmo Vallo blev mycket uppmärksammat i svenska media. 2020 bevittnade hela världen hur George Floyd hölls nere av polisen tills han dog av kvävning. Samma sak hände den Romska mannen, Stanislav Tomáš, 2021. En fasthållning behöver inte vara våldsam för att vara farlig. Den händelsekedja som sker vid en fasthållning, oavsett om den är våldsam eller inte, gör att personen dör av något som kallas positionell asfyxi.  

Text: Linda Lundqvist e-post: linda@dikko.nu

Positionell asfyxi är en kombination av att inte kunna djupandas, på grund av att man sitter fast i en viss ställning, och att man i ett upprört tillstånd behöver mycket mer syre än vanligt. Man kan alltså dö fast man inte har jättesvårt att andas, för att det syre man får inte räcker i situationen.

De som håller fast personen resonerar oftast enligt logiken ”vi släpper när hen lugnat sig”. Men när man håller på att kvävas kickar kroppens instinkter in, vilket är fullt naturligt. Kroppen kommer, oavsett vad man tänker eller vill, att kämpa för sitt liv, genom att streta emot och försöka komma loss. Det är det som gör att när en person med positionell asfyxi slutar streta emot, kan det ofta vara för sent, till och med så sent att möjligheten för återupplivning har passerat. Syrebristen har pågått för länge och kroppen har stretat emot på ren instinkt.

Fasthållningar är därför livsfarliga, traumatiska och djupt oetiska. Fasthållningar är farliga, oavsett uppsåt, och i många fall får det dödlig utgång. Kampen hade pågått för länge. Och kampen för att överleva hade setts som trots. 

Jag tänkte skriva nåt om det som händer i Kalix just nu. Hur det verkar som om en grundskola har applicerat Tidö-avtalets tandlösa attack mot kriminalitet på barn. Eller, jag tänkte kanske skriva nåt om att kväva människor med panik överlag. 

Jag tycker inte att det är rimligt. Men jag antar att det är en rimlig konsekvens. Det är det här vi har röstat fram. Hårdare tag. Mer straff. Angiveri. Barn kommer att dö oftare på det sättet i Sverige om fler följer den här typen av metoder, på alla platser.

Metoden går delvis ut på att, med deras ord, ”visa var skåpet ska stå” och då lär vi barnen att vuxna löser situationer med våld. Vittnesmål från föräldrar berättar att konsulten frågat: ”du vill väl inte att ditt barn ska börja jobba på Ica?” 

För många av oss framstår butikspersonal som ett betydligt mer samhällsbärande jobb än att åka runt och lära ut hur man potentiellt kväver barn med panik. 

Flera föräldrar oberoende av varandra har berättat om snarlika scenarion som deras barn berättat för dem. Flera av barnen går i mellanstadiet.

Hur många barn det kostat självkänsla eller kommer kosta livet vet vi ännu inte. Kalix har efter kritiken “pausat” metoden. 

Ibland uppstår det nya ord som skapats av tragiska händelser som påverkat människor eller ett land, några av dessa ord är: bogvisir, tsunami, trafficking, Utöya och nu har vi kanske positionell asfyxi. 

Vi har i vår samtid flera sådana ord som kvalar in för att bli ett sånt nyord, kopplat till katastrofer. Till exempel tror jag att Tidö-avtalet kan bli ett sånt begrepp. Det handlar om angiveri, bestraffning, och våld, framförallt mot barn och unga. 

När jag ser vad bland annat Kalix kommun gör, så fruktar jag att begreppet positionell asfyxi också kommer bli ett sånt ord. 

För konsekvensen av det Kriminalvården lär ut är just det, en katastrof. Och nu har det även gått över till grundskolan. “Timbro-modellen”. Timbro och Tidö. Hand i hand, mot alla som inte kan försvara sig. Vi kommer snart säga:

Tänk när vi inte visste vad positionell asfyxi var. Tänk att vi var osäkra på hur det stavades. 

Det dör redan ett barn eller en vuxen ungefär en gång per år på grund av positionell asfyxi i Sverige. Och det är inte bara poliser som orsakar döden som i de kända fallen med Osmo Vallo, Stanislav Tomáš och George Floyd utan nu lärs metoden ut till kommunala verksamheter. Där Kalix är den första kommun som applicerar samma tankesätt i skolorna som man med Tidö-avtalet använder i svenska fängelser för att stoppa gängkriminaliteten.

Om vi nu har ett samhälle som har efterfrågat hårdare tag mot människor med dålig impulskontroll så kan vi ju inte bli förvånade när det också drabbar människor i vår närhet, till exempel barn.

För de allra flesta som sitter i fängelser gör det på grund av brister i sin impulskontroll och i sitt fokus. Inbilla er inget annat. 

Så många mänskliga tragedier som skulle kunnat undvikas om barn med dålig impulskontroll fått hjälp tidigare. Nu börjar vi istället straffa dålig impulskontroll med hårdare tag. Från lågstadiet och ändå in på kåken. Mot all möjlig evidens. För det är ungefär lika effektivt som att straffa bort märkbara synfel eller hörselskada.

Vi är helt enkelt tillbaka till de värderingar vi hade när vi straffade vänsterhänta för att de skrev med fel hand.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS