Förnyad överenskommelse om yrkesutbildning mellan Sverige, Finland och Norge

Regeringen har, med förbehåll för godkännande, undertecknat en överenskommelse om fortsatt verksamhet i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, som bedriver gemensam yrkesutbildning för Sverige, Finland och Norge. En godkänd överenskommelse innebär att stiftelsens verksamhet möjliggörs för perioden 2024–2027.

Källa: regeringen.se

– Det är viktigt att främja verksamhet som denna som bidrar till att möta behovet av kompetensförsörjning i norr och som stärker det regionala samarbetet mellan våra nordiska länder, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten erbjuder yrkesinriktade utbildningar till deltagare från Finland, Norge och Sverige i syfte att främja och utveckla arbetsmarknaden och det regionala samarbetet mellan de nordligaste delarna av de tre länderna. Nu har företrädare för länderna tillsammans tagit fram ett förslag till överenskommelse om stiftelsens verksamhet för 2024–2027. Överenskommelsen anger stiftelsens verksamhet, organisationen, samarbetsformerna och hur många utbildningsplatser länderna förbinder sig att köpa. Den svenska regeringen har nu undertecknat överenskommelsen med förbehåll för godkännande, och överenskommelsen lämnas nu över i en proposition till riksdagen.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS