Gör bidragssystemen rättssäkra så vi slipper rubriker om fusk

DIKKO kollage

Så kläs tidningarna med nya rubriken om oegentligheter som begåtts av romer. Vilket är tragiskt och illa eftersom det påverkar så många fler än de som anklagade.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Tidigare har det varit romer i Göteborg och Malmö som skapat stora rubriker. Nu är det i Skellefteå där en Förening misstänks för bidragsfusk. Granskningen visar också att en kommunrevisor har varit delaktig i de ansökningar som lämnats in. Och att det var meningen att hon skulle anställas i de projekt som skulle finansieras.

Hur det som händer i Skellefteå kommer påverka de kvarvarande resande och romska föreningar i kommunen är det ingen som vet. Tyvärr brukar den här typen av händelser kleta av sig på de flesta föreningar som finns för resande och romer. Eller som Andreas Westerberg skriver i sin ledare i Norran den 26/2 2024:

Det är alla enskilda Romer som är de stora förlorarna i denna historia. Några personer har valt att framställa sig själva som företrädare för hela gruppen och via föreningar försökt tillskansa sig offentliga bidrag. Förtroendeskadan spiller över på en redan utsatt grupp. Det är mycket illa och riskerar drabba oskyldiga personer på ett mycket orättvist sätt. Därför är det viktigt att kommunen och andra myndigheter håller högre standard på bidragsprövningar i framtiden. 

Föreningen RUNG är en av de föreningar som finns i Skellefteå. Ordförande för RUNG, Linda Lundqvist, har tidigare uttalat sig och menar att:

När fusk uppdagas finns alltid risken att omgivningen drar alla romer och resande över en kam. Vi får hoppas att man går till botten med det här fort och att kommunen ser över sina rutiner. Det viktigt att tänka på att det här är skattepengar som vi alla har bidragit med och därför är granskningen viktig.

Att föreningar fuskar med bidrag och bidragsansökningar är inget nytt eller nåt som är speciellt för romer. Det har nog skett så länge som man kunnat söka bidrag. Men när bidragsfusk förekommer hos andra föreningar tar det sig inte så stora proportioner som det gör när romer fuskar. Därmed inte sagt att man inte ska skriva om eller uppmärksamma de felaktigheter eller brott som romer gör. Utan självklart ska det uppmärksammas men det man måste komma ihåg är att det som händer, oavsett om det handlar om ett brott eller andra oegentligheter, står inte för alla resande och romer.

Magasin DIKKO har tidigare påpekat vikten av att se över hela strukturen i en kommun i artikeln Vi är inga gatuhundar ni får godhetspoäng för att adoptera, Göteborg.

Ofta handlar rubrikerna, och det som har hänt, om några få personer som valt sig att ta på sig rollen som företrädare för hela gruppen och därefter försökt att tillskansa sig offentliga bidrag som företrädare för en större grupp. Något som får konsekvenser och riskerat att färga människors syn på resande oh romska personer och föreningar på ett mycket orättvist sätt.

Därför är det viktigt att kommunen och andra myndigheter granskar och kräver in ordentliga redovisningar från de som får bidragen och ser över sina strukturer så vi slipper se rubriker om resande eller romer som fuskar i framtiden.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS