Vi är inga gatuhundar ni får godhetspoäng för att adoptera, Göteborg

villfarelserart.se

De som sitter i toppen behöver sällan ta något direkt ansvar. De behöver aldrig erkänna att de har gjort fel. De sparkar skiten nedåt.

Göteborgspartiet Demokraterna föreslår tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta beslut om att avveckla Romano Center i Väst. I sitt yrkande, som inkom den 15 mars, vill oppositionen se en nedläggning av Romano Center i Väst och istället ge de medel som frigörs till en förstärkning av ”Resursteam heder”. De skaffar sig ett nytt alibi.

Istället för att ta ansvar för det kommunstyrelsen själva skapat i sitt behov av en godhetsstämpel ska all verksamhet avvecklas.

Oppositionen skriver i sitt yrkandet att ”Göteborgs Stad ska verka för inkludering och för att stärka minoriteten romers rättigheter. Att fortsätta upprätthålla en verksamhet som ger motsatt effekt än det ursprungliga syftet och som i stället missgynnar minoriteten romer som kollektiv är dock varken acceptabelt eller i längden hållbart”.

Partierna säger till GP att de även vill se över formerna för samråd med den romska minoriteten (något är staden skyldig att ha enligt minoritetslagen). Det vi måste komma ihåg är att både Romska rådet och Romano Center i Väst är politiskt styrda organisationer. Ansvaret ligger med andra ord inte enbart på arbetsplatsen utan också på de politiker som sett det som händer och inte gjort nåt. Det är oerhört rasistiskt att särbehandla människor så. Romer är lika ofta arsel som andra. Det ska ingen ha överseende med. ”Ett jävla arsel är ett jävla arsel, även om han har finbyxor”. Men att lägga ner en arbetsplats för att den är omskriven i media är ändå att dra det för långt.

Just nu vill ingen ta ansvar. Så då läggs hela ansvaret på de anställda. Idag får den nyanställda chefen, som inte ens varit delaktig i rekryteringen, svara på alla frågor. Medan de som är högre upp duckar och vill inte synas. ”Lägg ner skiten” säger oppositionen. Som det ofta blir när de förtroendevalda inte vill ta ansvar. Det som den ena politikern lägger fram som najs, skrotar nästa som om det vore bajs, så fort vinden vänder. Det är så populism fungerar.

Men nu tycker vi att det får vara nog, med inkluderingsprojekt och brobyggande och allt annat som nyttjats för att få vifta med romer som vi är en flagga som signalerar godhet och tolerans.

Vi är inga jävla vimplar. Vi är människor. Och från början till slut har problemet varit att människor i ledande positioner inte ser oss som det. Vi är trötta på att ses som tacksamma offer eller tjyvaktiga förövare. Det är samma argument mot romer nu, som under folkhemstidens steriliseringar, eller under tiggeridebatten. Vi är en stor grupp människor. Inte bara dem ni valt att fokusera på just nu. Alla romer tigger inte. Alla romer kör inte över sin mamma. Alla romer jobbar inte åt kommunen och köper kvinnor. Och, som i DIKKOs fall, alla romer driver inte ideella nättidningar som ber er äta vår skit när ni beter er som arslen. 

Vi har ändå en del tips till er, Göteborg. Fortsättningsvis föreslår vi att romer bedöms efter kvalifikationer, inte efter hur snällt det verkar att anställa oss. Vi är inga gatuhundar ni får godhetspoäng för att adoptera. Om ni anställt män som älskar makt så säger det mer om er som arbetsgivare än som oss som minoritet.

Anekdotisk bevisföring säger ingenting om vad vi är eller vad vi kan. Om en kommun anställt tre personer som inte uppför sig, så betyder det inte att anställda som grupp är odugliga. Det betyder att kommunen inte är särskilt bra på att rekrytera. Det kan finnas andra anställda som är toppen!

Tänk gärna färdigt, Göteborg. Men gör inte det till en romsk fråga att ni pratar innan ni har tänkt. Man kan inte bara skylla på fotfolket, i det här fallet romerna, utan måste nog titta på hela strukturen.

Linda Lundqvist
linda@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS