Medborgardialog med samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar i Östersund

Samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar har enligt Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk vissa rättigheter till inflytande och delaktighet, information och myndighetskontakter, språk och kultur, förskola samt äldreomsorg.

Östersunds kommun arbetar nu fram en riktlinje för vårt minoritetspolitiska arbete. I den processen vill vi höra just dina synpunkter!

Varmt välkommen till medborgardialog i form av ett digitalt möte 21 april klockan 18.00-20.00 med Camilla Olofsson och Patricia Fjellgren från Kommunledningsförvaltningen.

Anmäl dig till camilla.olofsson@ostersund.se eller Kundcenter på telefon 063-14 30 00. Meddela samtidigt om du vill ha tolkning till meänkieli, romani chib, finska, jiddisch, sydsamiska eller nordsamiska under mötet. Du får en länk till mötet per e-post.

Välkommen!

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS