nyheter

Medborgardialog med samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar i Östersund

Samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar har enligt Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk vissa rättigheter till inflytande och delaktighet, information och myndighetskontakter, språk och kultur, förskola samt äldreomsorg. Östersunds kommun arbetar nu fram en […]