Förening i Skellefteå misstänks för bidragsfusk

Foto Carina Wallin / DIKKO kollage

En förening i Skellefteå har polisanmälts av kommunen. Föreningen misstänks ha lurat till sig stora summor pengar i bidrag under flera års tid.

Redaktionen, Norran och SVT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Det var när en person, med förtroendeuppdrag hos kommunen, skickade in föreningens ansökan om bidrag i höstas som varningsklockor började ringa, står det i Norran som gjort granskningen av föreningarna i Skellefteå.

Under Norrans granskning kom det fram fall av bedrägligt beteende kopplat till romska föreningar med säte och företrädare i Skellefteå. Samtidigt har myndigheter betalat ur stora summor pengar, utan någon noggrann kontroll, till föreningarna.

DIKKO har kontaktat föreningen RUNG som har sitt säte i Skellefteå för att höra vad de anser och ordförande Linda Lundqvist menar att:

– När fusk uppdagas finns alltid risken att omgivningen drar alla romer och resande över en kam. Vi får hoppas att man går till botten med det här fort och att kommunen ser över sina rutiner. Det viktigt att tänka på att det här är skattepengar som vi alla har bidragit med och därför är granskningen viktig.

I Skellefteå misstänks det också ha förekommit jävsförhållanden. Bidrag slussades mellan föreningar och bokföringen har brister. I medlemsregistret visade det sig finnas personer utan anknytning till föreningen eller som ens visste om att de var medlemmar. Det blir tydligt att myndigheterna länge varit godtrogna.

Norran bestämde sig för att ta ett bredare grepp och även titta på ansökningar och redovisningar till andra myndigheter. Länsstyrelsen i Stockholm beviljar statsbidrag till nationella minoriteter och har beviljat över tio miljoner kronor till två av föreningarna sedan 2013. De har även beviljat statsbidrag för 2024 till föreningarna, trots information som de fått från Skellefteå kommun kring misstänkta oegentligheter.

En anonym källa menar att det blir flera som drabbas av att det och går miste om behövliga stödåtgärder.

– Men för att romers tillit till myndigheter av historiska skäl är lågt vill romer inte blanda sig i detta utan håller tyst, säger en person till Norran.

En anonym källa pekar på att systemet är lätt att utnyttja och en tjänsteperson menar att myndigheter har mycket svårt att agera i sådana här fall av rädsla för att uppfattas som rasistiska. 

Skellefteå kommun valde dock att polisanmäla de romska föreningarna innan jul efter att de gjort en granskning, vilket SVT var först med att berätta.

– Vi har sett en mängd oegentligheter i de dokument som inkommit, säger en tjänsteperson som vill vara anonym.

Rubriceringen är grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. Tjänstepersonen säger att hen inte kan gå in på detaljer då det råder förundersökningssekretess.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS