Blänkare

Läser du tillsammans med ditt barn?

Att läsa med och för barn ger bättre språkutveckling och stärker barnets kulturella identitet. Visste du att Region Gävleborg erbjuder gratis språkpaket med böcker på de fem nationella minoritetsspråken för barn som är 0-3 år? […]