Läser du tillsammans med ditt barn?

Att läsa med och för barn ger bättre språkutveckling och stärker barnets kulturella identitet. Visste du att Region Gävleborg erbjuder gratis språkpaket med böcker på de fem nationella minoritetsspråken för barn som är 0-3 år?

Med anledning av romernas internationella dag 8 april vill vi särskilt uppmärksamma att det finns språkpaket på romani chib, ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Paketen finns i de två varieteterna, kaale och kalderash.

Du hämtar ditt språkpaket på folkbiblioteken i länet! Språkpaketen har tagits fram för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och för att ge barn en bra start i den språkliga utvecklingen och stärka möjligheten att tillägna sig de minoritetsspråk som familjen talar.

Läs mer om bokpaketet på romani chib på vår webbplats

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS