KB har lämnat över en utredning om roma­ni chib till rege­ring­en

Fotograf Istvan Borbas/KB

Kungliga biblioteket föreslår att en nationell biblioteksfunktion för romani chib bör byggas upp och möjligheten att skapa ett specialbibliotek bör utredas. KB har lämnat över förslagen till regeringen.

I samband med uppdraget om att inrätta nationella biblioteksfunktioner för de nationella minoriteterna och nationella minoritetsspråken, fick KB även i uppdrag att se över hur biblioteksverksamhet för romani chib och romer skulle kunna främjas.

Två förslag för romani chib

Före sommaren 2022 lämnade KB över en utredning om en nationell biblioteksfunktion för romani chib till regeringen. Utredningen visar att behovet av två skilda biblioteksfunktioner finns. KB föreslår därför att två verksamheter som kompletterar varandra bör byggas upp:

  • Den första insatsen är att inrätta en funktion, ett resursbibliotek, på samma sätt som för övriga nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk. Målet är att stödja landets kommunala biblioteksverksamheter för att på ett bättre sätt möta lokalsamhället och därigenom erbjuda romer en likvärdig verksamhet oavsett bostadsort. KB föreslår att Biblioteken i Malmö (BiM) blir värdbibliotek för resursbiblioteksuppdraget romani chib.
  • Den andra insatsen är att inrätta ett specialbibliotek för romernas kulturarv och forskningsmaterial. KB föreslår att en fördjupad utredning görs kring denna insats, som är mer omfattande och en del i forskningens infrastruktur.

Ladda ner utredningen

Bakgrund

I december 2020 fick KB i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Till skillnad från övriga nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli och samiska) fanns då inget bibliotek som bedömdes kunna utgöra en grund för ett nationellt uppdrag som resursbibliotek för romer och språket romani chib. KB fick därför i uppdrag att särskilt se över och lämna förslag på hur biblioteksverksamhet för romani chib skulle kunna främjas.

Läs mer om uppdraget

Källa: KB

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS