Ana Chiritoiu vann bästa avhandling: ”Making Virtue out of Necessity in a Southern Romanian Mahala”

Lekande barn på huvudvägen i en romsk by i Rumänien. Foto: Mikael Good

Institutionens postdoc-forskare Ana Chiritoiu har vunnit priset för bästa avhandling vid Central European University där hon doktorerade. Universitetet har också publicerat en längre intervju med Ana om hennes forskning och fältarbete bland romer i Rumänien, som vi varmt rekommenderar för intressant läsning. 

Källa: antro.uu.se

Avhandlingen ”Making Virtue out of Necessity in a Southern Romanian Mahala” är en etnografi om ojämlikhet, social ordning, brott och dygd bland en romsk befolkning som kallar sig ”tjuvar” (’Rom Čor), i södra Rumänien. I intervjun berättar Ana om sitt 1,5 år långa fältarbete och bland annat om de etiska dilemman hon ställdes inför både som forskare och personligen. 

På Central European University går det att läsa hela intervjun på engelska: Research in the Spotlight | PhD Graduate Anamaria Chiritoiu on: ”Making Virtue out of Necessity in a Southern Romanian Mahala” | Central European University (ceu.edu)

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS